Luận văn Phân tích hoạt động phân phối thuốc của công ty cổ phần dược - Vật tư y tế thanh hóa năm 2014

Trong môi trường của nền kinh tế thị trường, các nhà sản xuất phải

tự mình đảm nhận công tác tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên có rất ít trường

hợp nhà sản xuất có thể bán trực tiếp tất cả các sản phẩm của mình đến tận

tay người tiêu dùng cuối cùng mà thường phải thông qua các tổ chức trung

gian như các chi nhánh, các nhà bán buôn, các nhà bán lẻ, Tức là phải

thiết lập nên một mạng lưới và chính sách phân phối nhằm đảm bảo chuyển

giao sản phẩm của doanh nghiệp từ khâu sản xuất sang khâu tiêu thụ và

tiêu thụ được sản phẩm.

Mạng lưới phân phối có một vai trò vô cùng quan trọng quyết định

đến thành quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để xây dựng và phát triển

mạng lưới phân phối thành công, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải dày công

nghiên cứu tâm lý hành vi, thói quen mua sắm của người tiêu dùng để từ đó

tìm ra phương án tối ưu cho doanh nghiệp. Trong lĩnh vực dược phẩm,

phân phối thuốc càng có vai trò quan trọng do thuốc là một loại hàng hóa

đặc biệt, có ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe người sử dụng.

Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa là một trong những

doanh nghiệp cổ phần có doanh thu lớn nhất và đóng thuế thu nhập doanh

nghiệp lớn nhất cả nước. “Phát triển bền vững”, “Chất lượng - Niềm tin” là

mục tiêu xuyên suốt quá trình hoạt động và phát triển của Công ty. Chất

lượng sản phẩm công ty ngày càng được khẳng định trên thị trường, thương

hiệu Thephaco ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến.

Luận văn Phân tích hoạt động phân phối thuốc của công ty cổ phần dược - Vật tư y tế thanh hóa năm 2014 trang 1

Trang 1

Luận văn Phân tích hoạt động phân phối thuốc của công ty cổ phần dược - Vật tư y tế thanh hóa năm 2014 trang 2

Trang 2

Luận văn Phân tích hoạt động phân phối thuốc của công ty cổ phần dược - Vật tư y tế thanh hóa năm 2014 trang 3

Trang 3

Luận văn Phân tích hoạt động phân phối thuốc của công ty cổ phần dược - Vật tư y tế thanh hóa năm 2014 trang 4

Trang 4

Luận văn Phân tích hoạt động phân phối thuốc của công ty cổ phần dược - Vật tư y tế thanh hóa năm 2014 trang 5

Trang 5

Luận văn Phân tích hoạt động phân phối thuốc của công ty cổ phần dược - Vật tư y tế thanh hóa năm 2014 trang 6

Trang 6

Luận văn Phân tích hoạt động phân phối thuốc của công ty cổ phần dược - Vật tư y tế thanh hóa năm 2014 trang 7

Trang 7

Luận văn Phân tích hoạt động phân phối thuốc của công ty cổ phần dược - Vật tư y tế thanh hóa năm 2014 trang 8

Trang 8

Luận văn Phân tích hoạt động phân phối thuốc của công ty cổ phần dược - Vật tư y tế thanh hóa năm 2014 trang 9

Trang 9

Luận văn Phân tích hoạt động phân phối thuốc của công ty cổ phần dược - Vật tư y tế thanh hóa năm 2014 trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 83 trang minhkhanh 23/12/2021 3440
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Luận văn Phân tích hoạt động phân phối thuốc của công ty cổ phần dược - Vật tư y tế thanh hóa năm 2014", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Luận văn Phân tích hoạt động phân phối thuốc của công ty cổ phần dược - Vật tư y tế thanh hóa năm 2014

Luận văn Phân tích hoạt động phân phối thuốc của công ty cổ phần dược - Vật tư y tế thanh hóa năm 2014
BỘ Y TẾ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG 
PHÂN PHỐI THUỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA NĂM 2014 
LUẬN VĂN DƯỢC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP I 
CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC 
MÃ SỐ: CK.60720412 
Người hướng dẫn khoa học: 
 PGS. TS Nguyễn Thị Song Hà 
Nơi thực hiện: Trường Đại học Dược Hà Nội 
 Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa 
 Thời gian thực hiện: 19/01/2015 đến 19/05/2015 
HÀ NỘI 2015 
LỜI CẢM ƠN 
Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn 
này tôi đã nhận được sự giúp đỡ của thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè và 
những người thân. 
Lời đầu tiên, tôi gửi lời chân thành cảm ơn PGS. TS Nguyễn Thị 
Song Hà người đã trực tiếp hướng dẫn tận tình chu đáo chỉ bảo nhiều ý 
kiến sâu sắc giúp đỡ tôi hoàn thành tốt luận văn này. 
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy giáo, cô giáo bộ môn Quản 
lý và Kinh tế dược, phòng Sau đại học, Ban Giám hiệu cùng toàn thể các 
thầy giáo cô giáo trường đại học Dược Hà Nội đã giảng dạy, giúp đỡ và 
tạo mọi điều kiện cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trường. 
Tôi cũng xin cảm ơn Ban Tổng giám đốc, Phòng Tổ chức, phòng Kế 
hoạch kinh doanh, phòng Tài vụ, phòng Đảm bảo chất lượng, phòng Kế 
hoạch sản xuất Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa đã tận tình 
giúp đỡ trong quá trình thu thập số liệu, thông tin đầy đủ và chính xác để 
tôi thực hiện đề tài. 
Cuối cùng tôi xin cảm ơn các bạn bè, đồng nghiệp và những người 
thân trong gia đình đã động viên, chia sẻ những khó khăn, khích lệ và động 
viên trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. 
 Thanh Hóa, ngày 19 tháng 05 năm 2015 
 Học viên. Nguyễn Thị Thanh Hương 
MỤC LỤC 
LỜI CẢM ƠN 
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 
DANH MỤC BẢNG 
DANH MỤC HÌNH 
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................. 
MỤC LỤC ....................................................................................................... 
ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................... 1 
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ......................................................................... 2 
1.1. Tổng quan về hoạt động phân phối thuốc ....................................... 2 
1.1.1. Một số khái niệm về phân phối ......................................................... 2 
1.1.2. Phân phối thuốc ................................................................................. 8 
1.2. Thực trạng thị trường thuốc trên thế giới và ở Việt Nam ........... 11 
1.2.1. Thực trạng thị trường thuốc trên thế giới ........................................ 11 
1.2.3. Thực trạng thị trường thuốc ở Việt Nam ........................................ 16 
1.3. Một vài nét về Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa ....... 22 
1.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển ...................................................... 22 
1.3.2. Chức năng, hoạt động của công ty .................................................. 22 
1.3.3. Một số kết quả đạt được .................................................................. 23 
1.3.4. Sơ đồ tổ chức của Thephaco ........................................................... 24 
1.3.5. Một vài nét về hoạt động phân phối thuốc tại Công ty cổ phần Dược 
- Vật tư y tế Thanh Hóa. ............................................................................ 25 
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......... 26 
2.1. Đối tượng nghiên cứu ....................................................................... 26 
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu ...................................................... 26 
2.3. Phương pháp nghiên cứu .................................................................... 26 
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu ......................................................................... 26 
2.3.2. Tóm tắt nội dung nghiên cứu .......................................................... 27 
2.3.3. Các biến số nghiên cứu ................................................................... 28 
2.3.4. Nguồn thu thập và phương pháp thu thập số liệu ........................... 30 
2.3.5. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu .......................................... 31 
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................... 32 
3.1. Phân tích thực trạng nguồn lực phục vụ hoạt động phân phối thuốc 
của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Thephaco) năm 2014.
 ................................................................................................................... 32 
3.1.1. Tổ chức mạng lưới phân phối ......................................................... 32 
3.1.2. Nhân lực mạng lưới phân phối ........................................................ 35 
3.1.3. Cơ sở vật chất trong mạng lưới phân phối ...................................... 37 
 3.1.4. Số chi nhánh, số điểm bán lẻ của Thephaco năm 2014...................38 
 3.1.5. Cơ cấu khách hàng của Thephaco năm 2014..................................39 
3.1.6. Kinh phí phục vụ hoạt động phân phối...........................................40 
3.2. Phân tích kết quả hoạt động phân phối thuốc của Công ty cổ phần 
Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Thephaco) năm 2014 thông qua một số chỉ 
tiêu. ............................................................................................................ 41 
3.2.1. Các chỉ tiêu về doanh thu ................................................................ 41 
3.2.2. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận ........................................................ 47 
3.2.3. Tỷ lệ hàng trả về trong quá trình lưu thông phân phối của Thephaco 
năm 2014 ................................................................................................... 48 
3.2.4. Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên trong mạng lưới 
phân phối của Thephaco năm 2014........................................................... 49  ...  ty. Đến nay Thephaco đã có một mạng lưới phủ khắp 
tỉnh Thanh Hóa và đang dần mở rộng và phát triển ra thị trường ngoại tỉnh. 
Điều đó tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp trong thời kỳ hội 
nhập. 
Hơn thế nữa, không chỉ phân phối trong nước, Thephaco còn hướng 
tới tạo dựng thương hiệu, thiết lập mở rộng kênh phân phối sang nước bạn. 
Dự kiến công ty con - công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh 
Hóa - Hủa Phăn dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2015. 
4.3. Một số hạn chế của đề tài 
Trong quá trình thu thập số liệu, phân tích hoạt động của mạng lưới 
phân phối thuốc của công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa năm 
2014, chúng tôi đã hoàn thành luận văn “Phân tích hoạt động phân phối 
thuốc của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Thephaco) 
năm 2014” 
61 
Về cơ bản, luận văn đã đóng góp được những ý nghĩa cả về mặt lý 
luận và về mặt thực tiễn cụ thể: phân tích được nguồn lực phục vụ cho 
mạng lưới phân phối, đánh giá được hiệu quả hoạt động của hệ thống phân 
phối trên từng khu vực phân phối thông qua một số chỉ tiêu, từ đó có thể 
đưa ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn mạng lưới phân phối 
của doanh nghiệp, nâng cao tính chủ động và chuyên nghiệp của doanh 
nghiệp. 
Tuy nhiên, luận văn cũng nêu ra một số hạn chế vẫn còn tồn tại trong 
nghiên cứu, cụ thể là: 
- Chỉ nghiên cứu được một số chỉ tiêu về số doanh số, thu nhập trung 
bình mà chưa nghiên cứu được các chỉ tiêu về nguồn mua do chưa tách 
riêng được các chỉ tiêu ở các khu vực và chưa tách được các khoản trong 
kinh phí phục vụ cho hệ thống phân phối do chưa đi sâu tìm hiểu các khoản 
mục này. 
- Chưa đi sâu vào phân tích cơ chế hoạt động của từng kênh do đó 
chưa thể chỉ rõ được khu vực nào hoạt động hiệu quả nhất để có thể hoàn 
thiện mạng lưới phân phối một cách tốt nhất. 
62 
KẾT LUẬN 
Qua phân tích hoạt động phân phối thuốc của Công ty cổ phần Dược 
- Vật tư Y tế Thanh Hóa năm 2014, luận văn rút ra một số kết luận sau: 
 Về thực trạng nguồn lực phục vụ hoạt động phân phối thuốc của 
công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa 
• Hiện tại toàn công ty có 36 chi nhánh (32 chi nhánh nội tỉnh, 4 
chi nhánh ngoại tỉnh) với 1291 điểm bán lẻ, 3161 khách hàng 
trong đó khách hàng bán lẻ chiếm thị phần lớn. 
• Đội ngũ nhân viên có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ 
lệ thấp, số nhân viên nữ nhiều hơn số nhân viên nam. 
• Công ty đã xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết 
bị hiện đại đặc biệt là hệ thống GPs bao gồm: 37 kho đạt GSP, 
34 cơ sở đạt GDP, 504 điểm bán lẻ của chi nhánh đạt GPP. 
• Mức kinh phí đầu tư cho hoạt động phân phối nằm ở mức 
trung bình của Ngành Dược. 
 Về kết quả hoạt động phân phối của Công ty ty cổ phần Dược - Vật 
tư y tế Thanh Hóa năm 2014 thông qua một số chỉ tiêu 
• Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Thephaco gồm 
2 mảng chính: hàng công ty tự sản xuất và hàng tự khai thác. 
Doanh thu nhóm hàng đông dược tự sản xuất chỉ chiếm trung 
bình 9,6% doanh thu bán hàng toàn công ty. Các sản phẩm 
đông dược cần được đầu tư phát triển hơn nữa. 
63 
• Doanh thu bán hàng sản xuất khu vực nội tỉnh luôn chiếm tỷ lệ 
cao nhất (38,1%), cần phải duy trì mạng lưới phân phối tại khu 
vực này. 
• Thị trường ngoại tỉnh là thị trường tiềm năng cần được chú 
trọng phát triển hơn nữa. 
• Với phương châm phát tiển ổn định thì với mức lợi nhuận đạt 
15,1 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận 2,06% thì sự đầu tư của 
doanh nghiệp vẫn được đánh giá là hoạt động có hiệu quả. 
• Sản phẩm của Thephaco tương đối ổn định về chất lượng khi 
lưu thông phân phối ra thị trường. 
• So với các doanh nghiệp trên cả nước thì mức thu nhập bình 
quân của cán bộ công nhân viên trong mạng lưới phân phối 
đang còn thấp, tuy nhiên đối với Công ty Dược tuyến tỉnh thì 
mức thu nhập này là tương đối ổn định, và vẫn đảm bảo đời 
sống của CBCNV. 
• Thephaco với việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ và 
đúng hạn đối với Nhà nước thể hiện sự tôn trọng luật pháp tạo 
uy tín đối với các Ngân hàng, với cơ quan Nhà nước, đồng 
thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong công ty. 
64 
KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 
Để góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới 
phân phối của Công ty cổ phần Dược - Vât tư Y tế Thanh Hóa năm 2014, 
luận văn có một số kiến nghị và đề xuất sau: 
1. Duy trì và phát triển mạng lưới phân phối hiện có. 
Với mạng lưới phân phối của Thephaco hiện nay thì việc quan trọng 
nhất là phải duy trì tốt hoạt động của các chi nhánh, đầu tư thường xuyên 
hàng năm về cơ sở vật chất, duy trì nguồn lực ổn định, thường xuyên đào 
tạo và đạo tào lại để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên. Xây 
dựng chính sách phù hợp cho từng chi nhánh để có thể giữ vững thị trường 
của mình. 
2. Tìm kiếm mở rộng thị trường, xây dựng kênh phân phối cho thị 
trường mới: Chủ động tìm kiếm thị trường tiềm năng, thành lập các chi 
nhánh trên tất cả các tỉnh thành trên cả nước để giảm áp lực quản lý kênh 
cho doanh nghiệp đồng thời nâng cao vị thế doanh nghiệp. Tiếp tục đầu tư 
cho thị trường ngoại tỉnh, hiện nay là thị trường tiềm năng do chưa khai 
thác tối đa các vùng miền. Xây dựng kênh phân phối cho công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Hóa - Hủa Phăn, để tạo hiệu quả kinh 
doanh mới bên nước ngoài. 
3. Tiếp tục quy hoạch, đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực để 
phục vụ cho chiến lược phát triển lâu dài của công ty. 
4. Tăng cường quản lý, giám sát nâng cao ý thức trách nhiệm của các 
kênh phân phối trong việc chăm sóc khách hàng, thu thập ý kiến của khách 
hàng về sản phẩm, về thị trường và đối thủ cạnh tranh, về các chương trình 
khuyến mãi để công ty có thêm thông tin điều chỉnh các hoạt động trên 
kênh cho phù hợp với thị trường hơn nữa. 
65 
5. Tăng cường công tác quản lý giám sát trong quá trình bảo quản, vận 
chuyển và phân phối thuốc, đẩy mạnh toàn diện công tác quản lý trong hệ 
thống 5 GPs nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa tốt nhất đến tay người tiêu 
dùng. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược (2007), Quản lý và Kinh tế Dược, 
NXB Y học, Hà Nội. 
2. Bộ Y tế (2007), Nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc (Ban hành 
kèm theo quyết định số 48/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng 
Bộ y tế). 
3. Bộ Y tế (2012), Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” 
(Ban hành kèm theo quyết định số 4824/QĐ-BYT ngày 03/12/2012 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế) 
4. Bộ Y tế (2015), Báo cáo Tổng kết công tác y tế năm 2014, một số nhiệm 
vụ và giải pháp trọng tâm năm 2015, giai đoạn 2016-2020. 
5. Bộ Y tế (2014), Tài liệu Hội nghị Triển khai chiến lược quốc gia phát 
triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 
2030. 
6. Chính phủ (2014), Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt 
Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (kèm theo Quyết 
định số 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 01 năm 
2014). 
7. Trương Đình Chiến (2010), Quản trị kênh phân phối, NXB Đại học 
Kinh tế quốc dân. 
8. Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (2013), Điều lệ tổ 
chức và hoạt động công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa. 
9. Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (2014), Báo cáo hoạt 
động triển khai thực hiện nguyên tắc “thực hành tốt phân phối thuốc” và 
thực hành tốt bảo quản thuốc” năm 2014. 
10. Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (2014), Báo cáo tài 
chính (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán). 
11. Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (2014), Báo cáo tổ 
chức nhân sự công ty năm 2014. 
12. Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (2014), Báo cáo 
thực hiện doanh số năm 2014. 
13. Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (2014), Báo cáo 
hiện trạng, tiến độ thực hiện GPP tại các chi nhánh (Tổng hợp báo cáo của 
các chi nhánh tính đến ngày 31/12/2014). 
14. Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (2015), Quyết định 
xử lý hàng hóa, thành phẩm thừa thiếu, hỏng, hư hao sau kiểm kê (kèm 
theo biên bản kiểm kể 31/12/2014). 
15. Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (2015), Tài liệu đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. 
16. Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (2015), Quyết định 
xử lý hàng hóa, thành phẩm thừa thiếu, hỏng, hư hao sau kiểm kê (kèm 
theo biên bản kiểm kể 31/12/2014). 
17. Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPT Securities) 2014, Báo cáo 
ngành dược phẩm 04/2014. 
18. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương (2014), 
Báo cáo ngành VietinbankSc “Ngành Dược phẩm Việt Nam”. 
19. Trần Minh Đạo (2012), Giáo trình Marketing căn bản, NXB Đại học 
Kinh tế Quốc Dân. 
20. Ames Gross (2013), Cập nhật về thị trường dược phẩm Việt Nam năm 
2013. 
21. Đỗ Tá Hoàn (2013), Phân tích hoạt động phân phối thuốc của Công ty 
cổ phần Traphaco giai đoạn 2010 - 2012, Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ, 
Trường Đại học Dược Hà Nội. 
22. Nguyễn Văn Tân (2014), Phân tích chiến lược phân phối sản phẩm 
của Công ty Dược phẩm Trung ương 1 năm 2013, Khóa luận tốt nghiệp 
dược sĩ, Trường Đại học Dược Hà Nội. 
23. Bùi Thị Thơm (2013), Phân tích hoạt động phân phối thuốc của Công 
ty cổ phần Traphaco trong những năm gần đây, Luận văn thạc sỹ dược 
học, Trường Đại học Dược Hà Nội. 
24. Anh Tùng (2014), Xu hướng ngành Dược toàn cầu, STINFO số 12-
2014 
25. Phan Thị Cẩm Vân (2014), Phân tích chiến lược và hiệu quả kinh 
doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình từ năm 2011 đến năm 
2013, Luận văn thạc sỹ dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội. 
26. Lê Thị Xoan (2011), Khảo sát và đánh giá hoạt động phân phối thuốc 
của công ty TNHH MTV Dược phẩm TW2 Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 
2008-2010, Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ, Trường Đại học Dược Hà Nội. 
Tài liệu tiếng anh: 
27. WHO (2000), How well do health systems perform, The world health 
report. 
28. Imshealth (2014), Top 20 Global corporations 2013 
29. IMS Institute for Healthcare informatics (2017), The Global Use of 
Medicine “ Outlook through 2017” 
30. The Statistics Portal (2015), Top 20 global pharmaceutical companies 
based on pharma revenue in 2014 (in million U.S. dollars) 
Một số trang web: 
31.  
32.  
33. http:// www.imshealth.com 
34. http: //w ww.fpts.com.vn/ 
35.  
36.  
37.  
38.  
39.  ww.thuocantoan.com.vn 
PHỤ LỤC 1 
 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 
Nội dung STT Thông tin Kết quả Đơn vị Nguồn thu thập 
Nhân lực 
kênh 
phân phối 
1 Số NV CN ngoại tỉnh 
Báo cáo tổ chức 
nhân sự công ty năm 
2014 
[11] 
2 Số NV CN nội tỉnh 
3 Số NV nam 
4 Số NV nữ 
5 Tổng số NV HTPP 
Cơ sở vật 
chất 
7 Số kho đạt GSP 
Báo cáo HĐ triển 
khai thực hiện 
nguyên tắc GDP, 
GSP năm 2014 [9] 
8 
 Tổng số cửa hàng 
 đạt GDP 
9 
 Tổng số máy tính, 
 máy in 
10 Số điện thoại, máy fax 
11 Tổng số giá kệ 
12 Tổng số máy điều hòa 
13 Tổng ô tô, xe nâng 
Tổng số 
chi nhánh, 
số điểm 
bán lẻ 
17 Số CN ở ngoại tỉnh 
Báo cáo hiện trạng 
tiến độ thực hiện 
GPP tại các chi 
nhánh [13] 
18 Số CN nội tỉnh 
19 Số điểm bán lẻ 
20 Số điểm bán lẻ đạt GPP 
Cơ cấu 21 Số KH bán buôn Báo cáo hiện trạng 
 khách 
hàng 
22 Số KH bán lẻ 
tiến độ thực hiện 
GPP tại các chi 
nhánh [13] 
23 
 Số KH bán lẻ là bệnh 
viện 
Nội dung STT Thông tin Kết quả Đơn vị Nguồn thu thập 
Kinh phí 24 Kinh phí phục vụ HĐPP 
Báo cáo tài chính 
[10] 
 Doanh thu 
theo nhóm 
hàng 
phân phối 
25 DT hàng SX đông dược 
Báo cáo thực hiện 
doanh số năm 
2014 [12] 
26 DT hàng SX tân dược 
27 DT hàng khai thác 
28 Tổng DT bán hàng 
Doanh thu 
bán hàng 
SX 
29 DT SX CN nội tỉnh 
Báo cáo thực hiện 
doanh số năm 
2014 [12] 
30 DT SX CN ngoại tỉnh 
31 DT bán bảo hiểm 
32 DT hàng SX LD 
33 Tổng DT hàng SX 
34 DT SX KV thành phố 
35 DT SX KV huyện, xã 
36 DT SX CN Hải Phòng 
37 DT SX CN Hà Nội 
38 DT SX CN TP HCM 
39 DT SX CN Miền Trung 
Lợi nhuận 40 Lợi nhuận 
Báo cáo tài chính 
của công ty năm 
2014 [10] 
Lượng 
hàng trả 
về 
41 Giá trị hàng trả về 
Tổng hợp hàng 
thanh lý [14] 
Thu nhập 
BQ 
42 TNBQ CN nội tỉnh 
Tài liệu ĐH đồng cổ 
đông năm 2015 
43 TNBQ CN ngoại tỉnh 
Nộp ngân 
sách Nhà 
Nước 
44 Mức nộp ngân sách NN 
Báo cáo tài chính 
[10] 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lâp - Tự do – Hạnh phúc 
BÁO CÁO SỬA CHỮA LUẬN VĂN DSCK CẤP I KHÓA 16 
Kính gửi: - Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp DSCK cấp I 
 - Phòng Sau đại học Trường đại học Dược Hà Nội 
 - Giáo viên hướng dẫn 
Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 
Tên đề tài: Phân tích hoạt động phân phối thuốc của Công ty cổ phần Dược 
- Vật tư y tế Thanh Hóa năm 2014 
Chuyên ngành: Tổ chức quản lý Dược 
Mã số: CK.60720412 
 Đã bảo vệ luận văn tốt nghiệp DSCK cấp I vào hồi 14 giờ 45 phút ngày 13 
tháng 09 năm 2015 tại tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 611/QĐ-DHN ngày 07 
tháng 8năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội. 
NỘI DUNG SỬA CHỮA, HOÀN CHỈNH 
I. Những nội dung đã được sửa chữa theo yêu cầu của Hội đồng 
1. Rút gọn danh mục chữ viết tắt. 
2. Chương 2: Sửa lại phần Tóm tắt nội dung nghiên cứu (theo các phần sửa ở Chương 3). 
3. Chương 3: 
- Sửa hình 3.1 Sơ đồ tổ chức mạng lưới phân phối của Thephaco cho phù hợp với 
hình 3.2. Sơ đồ mạng lưới phân phối theo phương thức phân phối 
- Bỏ bảng Tổng hợp các chi nhánh nội tỉnh của Thephaco. 
- Bỏ tất cả các số liệu liên quan đến tổng kho và phòng KHKD, để lại số liệu của chi 
nhánh, nội ngoại tỉnh ở các bảng và các hình có liên quan. 
- Chuyển mục Số chi nhánh, số điểm bán lẻ và mục Cơ cấu khách hàng ở phần mục 
tiêu 2 sang phần mục tiêu 1. 
- Ghi rõ mục doanh thu và Lợi nhuận trong mục Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. 
4. Rút gọn phần kết luận. 
5. Phần đề xuất: Rút gọn cho phù hợp với kết quả nghiên cứu. 
II. Những nội dung xin bảo lưu (nếu có) 
Không. 
Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015 
 Xác nhận của cán bộ hướng dẫn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
 Học viên 
 (Ký và ghi rõ họ tên) 
Xác nhận của UV,TK Hội đồng Chủ tịch Hội đồng 
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

File đính kèm:

  • pdfluan_van_phan_tich_hoat_dong_phan_phoi_thuoc_cua_cong_ty_co.pdf