Y khoa - Chiều dài xương mũi thai nhi ở tuổi thai 19 - 26 tuần tại Việt Nam

Nội dung

• Đặt vấn đề

• Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

• Kết quả và bàn luận

• Kết luận

 Đo chiều dài xương mũi thai nhi là một dấu chỉ điểm mềm quan

trọng để tầm soát dị tật Down

• Chiều dài xương mũi thai nhi thay đổi theo chủng tộc và sắc tộc

• Tại Việt Nam:

– Chưa có trị số tham khảo về chiều dài xương mũi thai nhi

– Chọc ối thường đặt ra khi phát hiện xương mũi ngắn hoặc không

có xương mũi

– Rất cần thiết để xây dựng trị số tham khảo về chiều dài xương mũi thai

nhi tại Việt Nam

 

Y khoa - Chiều dài xương mũi thai nhi ở tuổi thai 19 - 26 tuần tại Việt Nam trang 1

Trang 1

Y khoa - Chiều dài xương mũi thai nhi ở tuổi thai 19 - 26 tuần tại Việt Nam trang 2

Trang 2

Y khoa - Chiều dài xương mũi thai nhi ở tuổi thai 19 - 26 tuần tại Việt Nam trang 3

Trang 3

Y khoa - Chiều dài xương mũi thai nhi ở tuổi thai 19 - 26 tuần tại Việt Nam trang 4

Trang 4

Y khoa - Chiều dài xương mũi thai nhi ở tuổi thai 19 - 26 tuần tại Việt Nam trang 5

Trang 5

Y khoa - Chiều dài xương mũi thai nhi ở tuổi thai 19 - 26 tuần tại Việt Nam trang 6

Trang 6

Y khoa - Chiều dài xương mũi thai nhi ở tuổi thai 19 - 26 tuần tại Việt Nam trang 7

Trang 7

Y khoa - Chiều dài xương mũi thai nhi ở tuổi thai 19 - 26 tuần tại Việt Nam trang 8

Trang 8

Y khoa - Chiều dài xương mũi thai nhi ở tuổi thai 19 - 26 tuần tại Việt Nam trang 9

Trang 9

Y khoa - Chiều dài xương mũi thai nhi ở tuổi thai 19 - 26 tuần tại Việt Nam trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 13 trang minhkhanh 30980
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Y khoa - Chiều dài xương mũi thai nhi ở tuổi thai 19 - 26 tuần tại Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Y khoa - Chiều dài xương mũi thai nhi ở tuổi thai 19 - 26 tuần tại Việt Nam

Y khoa - Chiều dài xương mũi thai nhi ở tuổi thai 19 - 26 tuần tại Việt Nam
Chiều dài xương mũi thai nhi
ở tuổi thai 19-26 tuần tại Việt Nam
Dr. Tô Mai Xuân Hồng1
Dr. Phan Thanh Hải2
1Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh,
2Trung tâm chẩn đoán y khoa Medic
TP Hồ Chí Minh, Vietnam
Nội dung
• Đặt vấn đề
• Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
• Kết quả và bàn luận
• Kết luận
2Dr. Tomai, UMP, Vietnam
Đặt vấn đề
• Đo chiều dài xương mũi thai nhi là một dấu chỉ điểm mềm quan
trọng để tầm soát dị tật Down
• Chiều dài xương mũi thai nhi thay đổi theo chủng tộc và sắc tộc
• Tại Việt Nam:
– Chưa có trị số tham khảo về chiều dài xương mũi thai nhi
– Chọc ối thường đặt ra khi phát hiện xương mũi ngắn hoặc không
có xương mũi
– Rất cần thiết để xây dựng trị số tham khảo về chiều dài xương mũi thai
nhi tại Việt Nam
Dr. Tomai, UMP, Vietnam 3
Nội dung
• Đặt vấn đề
• Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
• Kết quả và bàn luận
• Kết luận
4Dr. Tomai, UMP, Vietnam
Đối tượng và PPNC (1)
• Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến cứu được thực
hiện trong 2 năm
• 2,432 thai phụ đơn thai tham gia nghiên cứu
• Tuổi thai từ 19-26 tuần vô kinh
• Tiêu chuẩn loại trừ
– Kết quả sinh hóa máu bất thường
– Bất thường thai nhi và bất thường bé sau sinh
Dr. Tomai, UMP, Vietnam 5
Đối tượng và PPNC (2)
• Kỹ thuật đo chiều dài xương mũi
– Sử dụng mặt cắt dọc giữa
– Đo chiều dài xương mũi 3 lần ở mỗi
thai phụ, chọn trị số lớn nhất
– Đo bởi 1 bác sĩ duy nhất
• Dữ liệu được phân tích và xử lý
bằng STATA/IC 11.1
• Xây dựng phương trình hồi quy
tuyến tính giữa chiều dài xương
mũi và tuổi thai
Dr. Tomai, UMP, Vietnam 6
Nội dung
• Đặt vấn đề
• Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
• Kết quả và bàn luận
• Kết luận
7Dr. Tomai, UMP, Vietnam
Kết quả (1)
Thông tin nền
Đặc điểm thai phụ và thai nhi Trung bình Nhỏ nhất Lớn nhất
Tuổi mẹ (năm) 28.7 ± 4.61 18 46
Tuổi thai (tuần) 22.2 ± 1.40 19 26
Chiều dài xương mũi (mm) 6.75 ± 0.82 2.6 9
Đường kính lưỡng đỉnh (mm) 54.5 ± 4.98 28 79
(mm) 195.4 ± 16.7 132 270
Chiều dài xương đùi (mm) 37.1 ± 3.85 22 60
Chiều dài xương cánh tay (mm) 35.2 ± 3.44 20 51
Chu vi vòng bụng (mm) 172.2 ± 16.3 113 246Dr. Tomai, UMP, Vietnam 8
Kết quả (2)
Chiều dài xương mũi và tuổi thai
Dr. Tomai, UMP, Vietnam 9
CDXM (mm)=0.26 x tuổi thai (tuần) + 1.03
(R2 =0.2; p < 0.000)
Kết quả (3)
Chiều dài xương mũi ở BPV 5
Tuổi thai
(Tuần và ngày)
Chiều dài xương mũi ở BPV 5 ở các chủng tộc
Chen et al. 
(2004)
Kanagawa et 
al. (2006)
Sutthibenjakul
et al. (2009)
Narayani et al. 
(2013)
Chúng tôi
(2014)
18-18.6 4.3 4.1 4.21 2.87 -
19-19.6 4.3 4.4 4.82 3.50 4.6
20-20.6 5.5 4.9 5.69 3.63 5.2
21-21.6 5.0 4.8 6.13 3.90 5.4
22-22.6 6.2 5.5 5.77 4.30 5.5
23-23.6 - 5.4 - 4.60 5.6
24-24.6 - 6.2 - 4.68 6.1
25-25.6 - 7.2 - 4.54 6.3
Dr. Tomai, UMP, Vietnam 10
Nội dung
• Đặt vấn đề
• Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
• Kết quả và bàn luận
• Kết luận
11Dr. Tomai, UMP, Vietnam
Kết luận
• Trị số tham khảo chiều dài xương mũi thai nhi bình
thường theo tuổi thai: 
Chiều dài xương mũi (mm)=0.26 x tuổi thai (tuần) + 1.03
• Chiều dài xương mũi thai nhi ở BPV5 khác nhau ở các
chủng tộc Đông Nam Á
Dr. Tomai, UMP, Vietnam 12
Thank you
tomaixuanhong@ump.edu.vn
Dr. Tomai, UMP, Vietnam 13

File đính kèm:

  • pdfy_khoa_chieu_dai_xuong_mui_thai_nhi_o_tuoi_thai_19_26_tuan_t.pdf