Hiện trạng và nguyên nhân xói lở-bồi tụ bờ biển, bồi lấp của sông vùng ven biển cửa sông Cửa Việt, Quảng Trị

Dải ven biển tỉnh Quảng Trị dài khoảng 68 km với 2 cửa sông (Cửa Tùng và Cửa Việt) là nơi có tiềm năng phát triển kinh tế biển, có mật độ dân cư đông đúc và còn là nơi có các cơ sở kinh tế quan trọng của tỉnh, nhưng nơi đây cũng thường xuyên phải gánh chịu những thiên tai khốc liệt như bão, lũ, xói lở - bồi tụ bờ biển, cửa sông. Đặc biệt là thiên tai sạt lở đang xảy ra với chiều hướng ngày càng gia tăng cả về quy mô và cường độ ở khu vực cửa sông Cửa Việt. Một trong những nhược điểm lớn nhất hiện nay của cửa sông Cửa Việt là sự bồi lấp luồng tàu và xói lở - bồi tụ bờ biển, cửa sông diễn ra khá mạnh mà vẫn chưa có biện pháp chỉnh trị hữu hiệu, hàng năm phải nạo vét một lượng bùn cát rất lớn tốn kém nhiều tỷ đồng. Xói lở - bồi tụ bờ biển, bồi lấp cửa sông ở Cửa Việt hiện nay đã trở thành một trong những tai biến thiên nhiên nguy hiểm gây ảnh hưởng lớn sự phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là vùng kinh tế ven biển Cửa Việt, Quảng Trị

Hiện trạng và nguyên nhân xói lở-bồi tụ bờ biển, bồi lấp của sông vùng ven biển cửa sông Cửa Việt, Quảng Trị trang 1

Trang 1

Hiện trạng và nguyên nhân xói lở-bồi tụ bờ biển, bồi lấp của sông vùng ven biển cửa sông Cửa Việt, Quảng Trị trang 2

Trang 2

Hiện trạng và nguyên nhân xói lở-bồi tụ bờ biển, bồi lấp của sông vùng ven biển cửa sông Cửa Việt, Quảng Trị trang 3

Trang 3

Hiện trạng và nguyên nhân xói lở-bồi tụ bờ biển, bồi lấp của sông vùng ven biển cửa sông Cửa Việt, Quảng Trị trang 4

Trang 4

Hiện trạng và nguyên nhân xói lở-bồi tụ bờ biển, bồi lấp của sông vùng ven biển cửa sông Cửa Việt, Quảng Trị trang 5

Trang 5

Hiện trạng và nguyên nhân xói lở-bồi tụ bờ biển, bồi lấp của sông vùng ven biển cửa sông Cửa Việt, Quảng Trị trang 6

Trang 6

Hiện trạng và nguyên nhân xói lở-bồi tụ bờ biển, bồi lấp của sông vùng ven biển cửa sông Cửa Việt, Quảng Trị trang 7

Trang 7

Hiện trạng và nguyên nhân xói lở-bồi tụ bờ biển, bồi lấp của sông vùng ven biển cửa sông Cửa Việt, Quảng Trị trang 8

Trang 8

Hiện trạng và nguyên nhân xói lở-bồi tụ bờ biển, bồi lấp của sông vùng ven biển cửa sông Cửa Việt, Quảng Trị trang 9

Trang 9

Hiện trạng và nguyên nhân xói lở-bồi tụ bờ biển, bồi lấp của sông vùng ven biển cửa sông Cửa Việt, Quảng Trị trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 12 trang viethung 29/12/2021 120
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Hiện trạng và nguyên nhân xói lở-bồi tụ bờ biển, bồi lấp của sông vùng ven biển cửa sông Cửa Việt, Quảng Trị", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfhien_trang_va_nguyen_nhan_xoi_lo_boi_tu_bo_bien_boi_lap_cua.pdf