Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón - Chương 1 - Lê Trọng Hiếu

Định nghĩa, thành phần, tính chất của độ phì và phân bón.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng và các nguyên tố dinh dưỡng tối cần thiết.

Mối quan hệ cơ bản giữa đất – phân bón – cây trồng.

Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón - Chương 1 - Lê Trọng Hiếu trang 1

Trang 1

Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón - Chương 1 - Lê Trọng Hiếu trang 2

Trang 2

Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón - Chương 1 - Lê Trọng Hiếu trang 3

Trang 3

Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón - Chương 1 - Lê Trọng Hiếu trang 4

Trang 4

Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón - Chương 1 - Lê Trọng Hiếu trang 5

Trang 5

Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón - Chương 1 - Lê Trọng Hiếu trang 6

Trang 6

Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón - Chương 1 - Lê Trọng Hiếu trang 7

Trang 7

Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón - Chương 1 - Lê Trọng Hiếu trang 8

Trang 8

Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón - Chương 1 - Lê Trọng Hiếu trang 9

Trang 9

Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón - Chương 1 - Lê Trọng Hiếu trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 40 trang Danh Thịnh 10/01/2024 1780
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón - Chương 1 - Lê Trọng Hiếu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón - Chương 1 - Lê Trọng Hiếu

Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón - Chương 1 - Lê Trọng Hiếu
ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT ĐAI VÀ 
PHÂN BÓN
Giảng viên: Ths. Lê Trọng Hiếu
tronghieu252002@yahoo.com
ĐT: 0989361762
Giới thiệu chung về môn học
Bộ môn quản lý: Nông Hóa Thổ Nhưỡng
Nhóm môn học: chuyên ngành
Tính chất môn học: bắt buộc
Bố trí giảng dạy: học kỳ 2 của năm thứ 2
Số tín chỉ: 03 ( 30 tiết lý thuyết + 15 tiết 
thực hành)
Tổng số chương: 09
Mô tả môn học
Định nghĩa, thành phần, tính chất của độ phì và 
phân bón. 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng 
và các nguyên tố dinh dưỡng tối cần thiết. 
Mối quan hệ cơ bản giữa đất – phân bón – cây 
trồng. 
Đặc điểm và tính chất của các chất dinh dưỡng 
trong đất và các loại phân bón.
Xác định nhu cầu bón phân hợp lý. 
Mục tiêu môn học
Khả năng nhận biết các thành phần, tính 
chất, đặc điểm của độ phì nhiêu đất đai.
Có khả năng sử dụng các loại phân bón vô 
cơ, hữu cơ và phân sinh học. 
Xác định được nhu cầu bón phân cho cây 
trồng.
Tài liệu tham khảo
- Giáo trình phân bón cho cây trồng – Ts. Nguyễn Như Hà 
– Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2006.
- Giáo trình Nông hóa – Lê Văn Căn - Nhà xuất bản Nông 
nghiệp, 1978.
- Giáo trình Khoa học đất và phân bón – PGS. Ts. Huỳnh 
Thanh Hùng – Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.
- Giáo trình Độ phì nhiêu đất đai và phân bón phân bón –
Ths. Lê Văn Dũ – Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.
- Sổ tay sử dụng phân bón – TS. Nguyễn Xuân Trường –
NXB Nông nghiệp – 2003.
- Phân bón vi lượng và siêu vi lượng – Ts. Nguyễn Xuân 
Trường – NXB Nông Nghiệp 2005.
Tài liệu tham khảo .tt
- Soil fertility and fertilizers – Jonh L. Havlin, 
Jamer D. Beaton, Samuel L. Tisdale and Werner 
L. Nelson – United States of America, 2005.
- Soil in our environment – Duane T. Gardiner and 
Raymond W. Miller – New Jersey Columbus 
Ohio, 2008.
- Handbook of plant nutrition – Allen V. Barker and 
David J. Pilbeam – New York, 2006.
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ 
ĐỘ PHÌ VÀ PHÂN BÓN
Năm ? ở đâu?
Sự khác biệt giữa hai hình trên?
Source: New Agriculturist
Những thành tựu trong nghiên 
cứu về phân bón
Francis Bacon (1561 – 1624)
Chất dinh dưỡng chính của cây là nước, 
nếu trồng liên tiếp cùng một loại cây thì 
đất sẽ bị kiệt quệ chất dinh dưỡng này 
Tên: Francis Bacon 
Sinh: 22 tháng 1, 1561
Mất: 9 tháng 4, 1626 (65 tuổi)
Ông được biết đến là một nhân vật quan trọng của Cách 
mạng khoa học và được xem là cha đẻ của chủ nghĩa duy vật 
Anh và các ngành khoa học thực nghiệm hiện đại. Mặc dù sự 
nghiệp chính trị của ông bị tiêu tan trong nỗi ô nhục, sức ảnh 
hưởng của ông vẫn còn mãi theo thời gian cùng với các tác 
phẩm của ông. 
Đáng chú ý nhất với vai trò một người ủng hộ triết học và một 
người thực hành phương pháp khoa học trong cuộc cách 
mạng khoa học.
Bacon được gọi là cha đẻ của chủ nghĩa kinh nghiệm. Những 
tác phẩm của ông đã hình thành và phổ biến hóa phương 
pháp luật quy nạp đáp ứng cho yêu cầu khoa học, và thường 
được gọi là "Phương pháp Bacon", hay đơn giản là "phương 
pháp khoa học".
Yêu cầu của ông về một phương pháp nghiên cứu sự vật 
hiện tượng tự nhiên một cách có kế hoạch đã đánh dấu một 
bước chuyển mới trong khuôn khổ mỹ từ và lý thuyết cho 
khoa học, phần lớn phương pháp mà ông phát minh ra vẫn 
còn tồn tại bao hàm trong những quan niệm về phương pháp 
luận đúng đắn ngày nay.
Bacon được phong tước hiệp sĩ năm 1603, ông được phong 
tước Nam Tước Verulam năm 1618 và Tử Tước St. Alban 
năm 1621. Vì ông không có người thừa kế, sau khi ông qua 
đời cả hai tước hiệu đó đều bị xóa sổ. Ông chết vì mắc chứng 
bệnh viêm phổi trong khi đang nghiên cứu sự ảnh hưởng của 
đông lạnh đối với quá trình bảo quản thịt.
Jan Baptiste van Helmont ( 1577 – 1644), 
nước là chất dinh dưỡng duy nhất của thực vật
Ông ta cho khoãng 90kg đất vào một bình chứa, 
và trồng lên đó 1 cành liễu nặng 2,3 kg.
bình chỉ được cung cấp bằng nước mưa hoặc 
nước cất.
Sau 5 năm, cây liễu cân nặng 77 kg 
Trọng lượng đất trong bình hầu như không đổi
Jan Baptista van Helmont
(1580(1577) – 1644)
J. R. Glauber ( 1604 – 1668),người Đức
không phải nước, mà chính là KNO3 là chất 
dinh dưỡng của thực vật 
Johann Rundolf Glauber
1604 - 1668
Theodore de Saussure
Thực vật hấp thu O2 và giải phóng CO2
Hấp thu CO2 và giải phóng O2 (khi có sự 
hiện diện của ánh sáng )
Đất cung cấp 2 thành phần chính cho thực 
vật là tro ( Ca, Mg, K và những chất 
khoáng khác ) và Đạm ( N ) 
Theodore de Saussure
1767 - 1845
Jean Baptiste Boussingault
(1802 - 1882 )
cha đẻ của phương 
pháp thí nghiệm đồng 
ruộng 
Justus von Liebig ( 1803 - 1873 ) 
Phần lớn C có trong cây bắt nguồn từ CO2
trong không khí.
H và O2 có nguồn gốc từ nước.
Các kim loại kiềm cần thiết cho sự trung hòa 
các acids hình thành trong cây và là kết 
quả của các hoạt động trao đổi chất.
Phosphorus (P ) cần cho sự hình thành hạt.
Cây hấp thu tất cả các chất từ đất, nhưng 
chỉ thải ra từ rễ các chất không cần thiết.
Justus von Liebig
( 1803 - 1873)
Là một nhà hóa học người Đức, người đã có 
những đóng góp to lớn trong lĩnh vực nông 
nghiệp và hóa sinh học cũng như sự phát 
triển của hóa hữu cơ. Với tư cách là giáo sư, 
ông là người đã đưa ra phương pháp dạy 
định hướng trong phòng thí nghiệm, nhờ 
những cái tiến trong cách giảng dạy mà ông 
được xem là một trong những giáo viên hóa 
xuất sắc nhất từng được biết đến. 
Von Liebig được biết đến với tư cách là "cha đẻ 
của ngành công nghiệp phân bón" nhờ công 
trình của ông trong việc phát hiện ra chất 
nitrogen như là một thành tố dinh dưỡng 
quan trọng cho sự tăng trưởng của cây trồng 
và sau đó von Liegig cũng sáng chế công 
thức về Quy luật tối thiểu, trong đó nêu lên 
những ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng 
tới cây trồng.
Năng suất
Hệ thống nông nghiệp qua các thời kỳ
Các hệ thống nông 
nghiệp 
Thời kỳ Năng suất 
ngũ cốc 
(tấn/ha) 
Dân số thế giới 
(triệu) 
Diện tích 
/Đầu người 
(ha) 
Thời kỳ săn bắt và 
hái lượm 
Đồ đá củ 7 
Nông nghiệp du 
canh 
Đồ đá mới (10.000 
năm trước) 
1 35 40 
Luân canh thời 
trung cổ 
500 –

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_do_phi_nhieu_dat_dai_va_phan_bon_chuong_1_le_trong.pdf