Viết văn theo cách của người Anh

Thích ứng với văn phong học thuật Anh là một điều cần thiết nếu người viết tiếng

Anh muốn quan điểm của mình được lắng nghe. Tuy vậy, viết tiếng Anh giỏi

không phải là không có vấn đề. Nhiều người sau khi thành công trong việc tổ chức

bài viết học thuật tiếng Anh lại gặp phải vấn đề viết lách trong chính ngôn ngữ

quốc gia của họ.

Việc tổ chức ý tưởng trong một bài văn thường là một yếu điểm lớn nhất của rất

nhiều sinh viên mới theo học viết tại các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ. Phần

lớn những khóa học bắt đầu – ngay cả những khóa cho người bản ngữ tiếng Anh

đều tập chung chủ yếu vào tổ chức một bài luận

Viết văn theo cách của người Anh trang 1

Trang 1

Viết văn theo cách của người Anh trang 2

Trang 2

Viết văn theo cách của người Anh trang 3

Trang 3

Viết văn theo cách của người Anh trang 4

Trang 4

Viết văn theo cách của người Anh trang 5

Trang 5

pdf 5 trang minhkhanh 30/12/2021 160
Bạn đang xem tài liệu "Viết văn theo cách của người Anh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Viết văn theo cách của người Anh

Viết văn theo cách của người Anh
Viết văn theo cách của người Anh 
 Thích ứng với văn phong học thuật Anh là một điều cần thiết nếu người viết tiếng 
Anh muốn quan điểm của mình được lắng nghe. Tuy vậy, viết tiếng Anh giỏi 
không phải là không có vấn đề. Nhiều người sau khi thành công trong việc tổ chức 
bài viết học thuật tiếng Anh lại gặp phải vấn đề viết lách trong chính ngôn ngữ 
quốc gia của họ. 
Việc tổ chức ý tưởng trong một bài văn thường là một yếu điểm lớn nhất của rất 
nhiều sinh viên mới theo học viết tại các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ. Phần 
lớn những khóa học bắt đầu – ngay cả những khóa cho người bản ngữ tiếng Anh 
đều tập chung chủ yếu vào tổ chức một bài luận. 
Đối với những người học tiếng anh như một ngôn ngữ thứ hai, làm thế nào để sắp 
xếp ý tưởng trong bài luận là khá khó khăn bởi sự khác biệt về văn hóa đòi hỏi các 
cách viết khác nhau. Robert Kaplan đã viết về những khác biệt về mặt tổ chức bài 
luận ở nhiều nhóm văn hóa khác nhau như sau: 
Cách thức tổ chức một bài viết dạng cổ điển mà người đọc tiếng Anh thường muốn 
thấy đó là diễn biến theo một đường thẳng bao gồm mở bài (introductions), ý chính 
(main ideas), câu mở đầu đoạn văn (topic sentences), những câu hỗ trợ câu mở đầu 
(supporting details), kết luậnHiểu một cách đơn giản nhất, một bài viết trong 
tiếng anh được tổ chức như sau: “bạn nói cho người đọc những gì bạn định nói 
cho họ, tiếp theo đó bạn trình bày cho họ, và sau đó là nói cho họ biết những gì 
bạn đã nói.” 
Mặc dù cách tổ chức bài văn của những nhóm văn hóa nói trên tất cả đều đúng, 
nhưng để thành công trong việc viết văn học thuật tiếng Anh, người viết nước 
ngoài cần phải có những thay đổi phù hợp. 
Tuy nhiên, việc thích ứng với những yêu cầu của người đọc tiếng anh bản xứ 
không hề dễ dàng chút nào cả. Một người viết Nhật Bản thường bắt đầu một bài 
viết bằng việc viết về một loạt những vấn đề xung quanh một đề tài trước khi đề 
cập đến điểm chính trong phần kết luận. 
Một bình luận điển hình mà người đọc bài luận của người Nhật đó là: “khi nào anh 
ta/cô ta mới chịu đi đến điểm chính đây?” và người Nhật trả lời: “nhưng mà tôi 
không muốn nói một cách trực tiếp đến vậy; bản chất của văn phong Nhật không 
thể trực tiếp như vậy được.” 
Tương tự như thế, một người viết Mexico thường bắt đầu bằng một đoạn giới thiệu 
ngắn và sau đó viết về một mặt của vấn đề, rồi sau đó là mặt khác, và thường với 
nhiều minh họa trước khi nói đến điểm chính trong phần kết luận. Người đọc có 
thể bình luận về người viết Mexico như sau: “Nhưng tôi không hiểu ý chính của 
người viết là gì cả; nó chẳng bao giờ được thể hiện rõ ra cả.” Người Mexico lại 
phản ứng: “Nhưng tôi muốn bạn hiểu tất cả những khả năng có thể xảy ra và bối 
cảnh để bạn có thể hiểu những gì tôi phải nói.” 
Thích ứng với văn phong học thuật Anh là một điều cần thiết nếu người viết tiếng 
Anh muốn quan điểm của mình được lắng nghe. Tuy vậy, viết tiếng Anh giỏi 
không phải là không có vấn đề. Nhiều người sau khi thành công trong việc tổ chức 
bài viết học thuật tiếng Anh lại gặp phải vấn đề viết lách trong chính ngôn ngữ 
quốc gia của họ. 
Chuyện kể là có một người Hàn Quốc là tiến sỹ sau 8 năm anh ta viết một bài báo 
học thuật bằng tiếng Hàn trong lĩnh vực chuyên môn của anh ta. Bài báo đó đã bị 
từ chối bởi vì nó không phải viết theo phong cách Hàn. Vì vậy, nếu một người viết 
có thể điều chỉnh sự kỳ vọng của một người đọc nước ngoài, một điều quan trọng 
mà người đó nên nhớ đó là họ sẽ lại phải điều chỉnh khi viết trong chính ngôn ngữ 
bản xứ của mình. 

File đính kèm:

  • pdfviet_van_theo_cach_cua_nguoi_anh.pdf