Giáo dục biến đổi khí hậu qua môn Địa lý ở trường trung học phổ thông

Ngày nay, biến đổi khí hậu đã và đang là mối quan tâm của tất cả các quốc gia trên thế giới. Sự tàn phá

của thiên tai ngày càng trở nên nghiêm trọng và là nguy cơ đe dọa sự sống của con người. Tuyên truyền về biến

đổi khí hậu là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của toàn xã hội trong đó có trách nhiệm của ngành giáo dục.

Trong các môn học ở trường phổ thông, môn địa lý có những ưu thế để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quan trọng

này. Bài viết trao đổi các nội dung và phương pháp giáo dục biến đổi khí hậu qua môn địa lý ở trường trung học

phổ thông.

Giáo dục biến đổi khí hậu qua môn Địa lý ở trường trung học phổ thông trang 1

Trang 1

Giáo dục biến đổi khí hậu qua môn Địa lý ở trường trung học phổ thông trang 2

Trang 2

Giáo dục biến đổi khí hậu qua môn Địa lý ở trường trung học phổ thông trang 3

Trang 3

Giáo dục biến đổi khí hậu qua môn Địa lý ở trường trung học phổ thông trang 4

Trang 4

Giáo dục biến đổi khí hậu qua môn Địa lý ở trường trung học phổ thông trang 5

Trang 5

pdf 5 trang viethung 29/12/2021 2540
Bạn đang xem tài liệu "Giáo dục biến đổi khí hậu qua môn Địa lý ở trường trung học phổ thông", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo dục biến đổi khí hậu qua môn Địa lý ở trường trung học phổ thông

Giáo dục biến đổi khí hậu qua môn Địa lý ở trường trung học phổ thông
UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION VOL.3, NO.2 (2013) 
91 
GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUA MÔN ĐỊA LÝ Ở 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
CLIMATE CHANGE EDUCATION THROUGH GEOGRAPHY IN HIGH SCHOOLS 
Lê Thị Thanh Hương 
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 
 TÓM TẮT 
 Ngày nay, biến đổi khí hậu đã và đang là mối quan tâm của tất cả các quốc gia trên thế giới. Sự tàn phá 
của thiên tai ngày càng trở nên nghiêm trọng và là nguy cơ đe dọa sự sống của con người. Tuyên truyền về biến 
đổi khí hậu là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của toàn xã hội trong đó có trách nhiệm của ngành giáo dục. 
Trong các môn học ở trường phổ thông, môn địa lý có những ưu thế để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quan trọng 
này. Bài viết trao đổi các nội dung và phương pháp giáo dục biến đổi khí hậu qua môn địa lý ở trường trung học 
phổ thông. 
Từ khóa: khí hậu; biến đổi; thiên tai; nghiêm trọng; ưu thế 
ABSTRACT 
 Nowadays, climate change has been an urgent problem and received much attention from all countries 
in the world. Natural disasters are increasingly devastative and become visible risks to human life. Propagation of 
climate changes is the responsibility of all administration levels, sectors, and the whole society, especially the 
education sector. Among subjects in high schools, geography has specific advantages to conduct this critical 
education mission. This paper discusses about contents and methods of climate change education through 
geography in high schools. 
 Key words: climate; change; natural disasters; devastative; advantages 
1. Đặt vấn đề 
 Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
hiện nay đang làm cho lực lượng vật chất của xã 
hội tăng lên nhanh chóng, đời sống vật chất và 
tinh thần của con người được cải thiện không 
ngừng. Tuy nhiên, cuộc cách mạng khoa học 
công nghệ và sự thiếu ý thức của con người cũng 
làm cho khí hậu trên Trái Đất biến đổi theo 
chiều hướng tiêu cực, thiên tai ngày càng nhiều 
và bất thường, theo tính toán của các nhà khoa 
học, sự tàn phá của thiên tai hàng năm làm thiệt 
hại từ 4-5% GDP của mỗi quốc gia và có xu 
hướng ngày càng tăng. Để bảo vệ nền văn minh 
của loài người và bảo vệ chính con người, hơn 
lúc nào hết, việc giáo dục biến đổi khí hậu phải 
được quan tâm đặc biệt, phải được giáo dục đến 
mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi trong xã hội, trong đó 
giáo dục từ trường trung học phổ thông (THPT) 
đem lại hiệu quả to lớn và lâu dài nhất. 
2. Giáo dục biến đổi khí hậu qua môn địa lý ở 
trường trung học phổ thông 
2.1. Thế nào là sự biến đổi khí hậu và biến đổi 
khí hậu ở Việt Nam 
Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của hệ 
thống khí hậu gồm: khí quyển, thuỷ quyển, sinh 
quyển, thạch quyển hiện tại và trong tương lai, 
bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo. 
Nguyên nhân chính làm biến đổi khí hậu Trái 
Đất là do sự gia tăng các hoạt động tạo ra các 
chất thải khí nhà kính chủ yếu như: CO2, CH4, 
N2O, HFCs Các hoạt động khai thác quá mức 
các bể hấp thụ khí nhà kính như sinh khối rừng, 
các hệ sinh thái biển, ven bờ và đất liền khác. 
Các biểu hiện của biến đổi khí hậu là sự 
nóng lên của khí quyển và Trái Đất nói chung; 
sự thay đổi thành phần và chất lượng khí quyển 
có hại cho môi trường sống của con người và các 
sinh vật trên Trái Đất. Sự dâng cao mực nước 
biển do băng tan, dẫn tới sự ngập úng ở các vùng 
đất thấp, các đảo nhỏ trên biển. Sự di chuyển của 
các đới khí hậu tồn tại hàng nghìn năm trên các 
vùng khác nhau của Trái đất dẫn tới nguy cơ đe 
dọa sự sống của các loài sinh vật, các hệ sinh 
thái và hoạt động của con người. Sự thay đổi 
cường độ hoạt động của quá trình hoàn lưu khí 
quyển, chu trình tuần hoàn nước trong tự nhiên 
và các chu trình sinh địa hoá khác. Sự thay đổi 
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC TẬP 3, SỐ 2 (2013) 
92 
năng suất sinh học của các hệ sinh thái, chất 
lượng và thành phần của thuỷ quyển, sinh quyển, 
các địa quyển. 
 Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam 
cũng như nhiều nước khác trên thế giới đang chịu 
tác động to lớn của thiên nhiên. Những biểu hiện ró 
nhất về sự biến đổi khí hậu ở nước ta trong những 
năm qua thể hiện qua sự biến đổi của nhiệt độ, 
mưa, bão Theo số liệu quan trắc của Trung tâm 
Khí tượng quốc gia ta thấy: 
 - Nhiệt độ: trong khoảng thời gian 1951- 
2000, nhiệt độ trung bình năm ở Việt Nam tăng 
0,70C. Nhiệt độ trung bình năm của 4 thập kỷ 
gần đây (1960-2000) cao hơn trung bình năm 
của 3 thập kỷ trước đó (1930-1960). Nhiệt độ 
trung bình năm của các thành phố Hà Nội, Đà 
Nẵng, Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1990-2000 
đều cao hơn so với giai đoạn 1930-1940 từ 0,4 - 
0,80C. Riêng các thành phố này, trong năm 2007 
nhiệt độ trung bình năm đều cao hơn thập kỷ 
1930 - 1940 từ 0,8 - 1,30C, cao hơn giai đoạn 
1990 - 2000 từ 0,4 - 0,50C. 
 - Mưa: lượng mưa trung bình năm có xu 
hướng giảm, tuy nhiên có sự khác nhau trong 
năm. Lượng mưa mùa mưa tăng lên, mùa khô 
giảm sút. Số ngày mưa phùn trung bình năm ở 
Hà Nội giảm đi trong thập niên 1981-1990 và 
chỉ còn 50% trong 10 năm gần đây. Trong hai 
thập kỷ gần đây (cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ 
XXI), số đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới miền 
Bắc nước ta giảm đi rõ rệ. Năm 1994 và năm 
2007 chỉ có 15-16 đợt, chỉ bằng 56% trung bình 
nhiều năm. Xuất hiện những đợt rét đậm, rét dị 
thường kéo dài ngày, đợt rét xuất hiện tháng 1 và 
2 năm 2008 kéo dài 38 ngày hoặc đợt rét hại 
muộn xuất hiện vào tháng 3 năm 2011. 
 - Bão: số lượng các cơn bão rất mạnh có 
xu hướng gia tăng, mức độ ảnh hưởng của bão 
đến nước ta có xu hướng mạnh lên. Khu vực đổ 
bộ của bão và áp thấp nhiệt đới vào Việt Nam có 
xu hướng lùi dần xướng phía Nam. Ngày càng 
xuất hiện các cơn bão có diễn biến trái quy luật. 
 Những số liệu trên đây cho thấy sự biến 
đổi khí hậu qua một số yếu tố như bão, mưa, 
nhiệt độ không theo quy luật nào và theo chiều 
hướng tác động xấu tăng lên đang làm ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và 
môi trường 
 Sự biến đổi khí hậu Trái Đất có nhiều 
nguyên nhân, trong đó sự biến đổi khí hậu hiện 
nay 90% do con người, đó là quá trình phát thải 
khí nhà kính. Khí hậu Trái Đất tương lai ra sao 
phụ thuộc vào mức độ phát thải khí nhà kính của 
con người. Dựa trên một số cơ sở: sự phát triển 
trên quy mô toàn cầu, dân số thế giới và mức độ 
tiêu dùng, chuẩn mực cuộc sống và lối sống, tiêu 
thụ năng lượng và tài nguyên năng lượng, 
chuyển giao công nghệ, thay đổi sử dụng đất, 
IPCC (Hội đồng liên chính phủ về sự biến đổi 
khí hậu) đã xây dựng các kịch bản phát thải khí 
nhà kính: phát thải thấp (B1), trung bình (B2), 
cao (A2) để dự báo sự biến đổi khí hậu trong 
tương lai. 
 Nếu chọn mức phát thải trung bình (B2), 
sự biến đổi khí hậu các khu vực của Việt Nam 
vào cuối thế kỷ 21. 
Mức tăng nhiệt độ trung bình năm ( 0C) so với thời kỳ 1980-1999 
Vùng khí hậu 
Các mốc thời gian của thế kỷ 21 
2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 
Tây Bắc 0,5 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,1 2,4 2,6 
Đông Bắc 0,5 0,7 1,0 1,2 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 
ĐB Bắc Bộ 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 
Bắc Trung Bộ 0,5 0,8 1,1 1,5 1,8 2,1 2,4 2,6 2,8 
Nam Trung Bộ 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 
Tây nguyên 0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 
Nam Bộ 0,4 0,6 0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,0 
[1] 
UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION VOL.3, NO.2 (2013) 
93 
Như vậy, trung bình cả nước, cuối thế kỷ 
21 nhiệt độ trung bình năm tăng so với thời kỳ 
1980 - 1999 là 2,30 C. 
 Mức thay đổi lượng mưa (%) so với thời kỳ 1980-1999 
Vùng khí hậu Các mốc thời gian của thế kỷ 21 
2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 
Tây Bắc 1,4 2,1 3,0 3,8 4,6 5,4 6,1 6,7 7,4 
Đông Bắc 1,4 2,1 3,0 3,8 4,7 5,4 6,1 6,8 7,3 
ĐB Bắc Bộ 1,6 2,3 3,2 4,1 5,0 5,9 6,6 7,3 7,9 
Bắc Trung Bộ 1,5 2,2 3,1 4,0 4,9 5,7 6,4 7,1 7,7 
Nam Trung Bộ 0,7 1,0 1,3 1,7 2,1 2,4 2,7 3,0 3,2 
Tây Nguyên 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 
Nam Bộ 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 
[1] 
 Tóm lại: vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ 
nước ta có thể tăng 2,30C. Nhiệt độ ở các vùng 
khí hậu phía Bắc và Bắc Trung Bộ tăng nhanh 
hơn so với các vùng khí hậu phía Nam. Tổng 
lượng mưa năm và lượng mưa trong mùa mưa ở 
các vùng khí hậu đều tăng, lượng mưa trong mùa 
khô có xu hướng giảm, đặc biệt các vùng khí hậu 
phía Nam. Nước biển có thể dâng thêm 30cm 
vào giữa thế kỷ và 75cm vào cuối thế kỷ. 
2.2. Giáo dục biến đổi khí hậu qua môn địa lý 
Giáo dục về biến đổi khí hậu nhằm giúp 
cho học sinh có hiểu biết về hiện tượng biến đổi 
khí hậu, nguyên nhân và những tác động của nó 
tới đời sống con người, biết cách hạn chế các 
nguyên nhân làm biến đổi khí hậu, có được những 
kỹ năng cần thiết để ứng phó với tác động do sự 
biến đổi khí hậu gây ra. Từ đó chuẩn bị cho học 
sinh tâm thế sẵn sàng tham gia các hoạt động 
nhằm chống lại hạn chế sự biến đổi khí hậu. 
Giáo dục trong nhà trường đóng vai trò 
quyết định đối với việc hình thành tư cách công 
dân, cách ứng xử đối với xã hội, đối với môi 
trường, trong đó có cách ứng xử trước hiện 
tượng biến đổi khí hậu. Một khi học sinh có 
được những hiểu biết về hiện tượng biến đổi khí 
hậu, nguyên nhân cũng như tác động trực tiếp 
của nó đối với cuộc sống của người dân, với phát 
triển của đất nước thì mọi hành động các em sẽ 
cân nhắc để hạn chế các nguyên nhân dẫn đến 
biến đổi khí hậu, chọn lối sống thân thiện với 
môi trường. 
Giáo dục là một trong những biện pháp 
hữu hiệu nhất, kinh tế nhất và có tính bền vững 
trong các biện pháp thực hiện mục tiêu bảo vệ 
môi trường cũng như mục tiêu của giáo dục về 
biến đổi khí hậu. 
Ở trường phổ thông, nhiều môn học có 
thể khai thác nội dung để giáo dục biến đổi khí 
hậu như môn lịch sử, môn sinh học, môn giáo 
dục công dân... tuy nhiên môn địa lý có nhiều 
(ưu thế) cơ hội để giáo dục biến đổi khí hậu cho 
học sinh. Chúng tôi thống kê các bài học nổi bật 
trong chương trình THPT có thể giáo dục biến 
đổi khí hậu và đưa ra phương thức để giáo dục 
biến đổi khí hậu cho học sinh. 
Lớp Bài học có thể tích hợp – lồng ghép GD biến đổi khí hậu Phương thức 
10 - Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (Mục 2: 
Bóc mòn) 
- Bài 11: Khí quyển sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất (Mục 2: 
Cấu trúc của khí quyển; Mục II: Sự phân bố nhiệt độ không khí) 
- Bài 13: Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển, mưa 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC TẬP 3, SỐ 2 (2013) 
94 
- Bài 15: Mục 2: Các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông 
- Bài 17: Mục các nhân tố hình thành đất 
- Bài 18: Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật 
- Bài 20: (Mục 2 quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lý) 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Tích hợp bộ phận 
11 Bài3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu (mục II: Môi trường) Tích hợp bộ phận 
12 - Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi (Mục: Đặc điểm chung của địa hình) 
- Bài 7: (Mục: Thế mạnh và hạn chế tự nhiên của các khu vực) 
- Bài 8: Mục 2: Ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên nước ta 
- Bài 9 và 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa 
- Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng 
- Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 
- Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai 
- Bài 21: Mục: Nền nông nghiệp nhiệt đới 
- Bài 24: Vấn đề phát triển thủy sản và lâm nghiệp 
- Bài 32:Vấn đề khai thác các thế mạnh ở trung du và miền núi - Bắc Bộ 
- Bài 35 và 36: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ và 
Nam Trung Bộ 
- Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông 
Cửu Long 
Tích hợp bộ phận 
Tích hợp bộ phận 
Tích hợp bộ phận 
Liên hệ và tích hợp 
bộ phận 
Liên hệ 
Tích hợp bộ phận 
Tích hợp toàn phần 
Liên hệ 
Liên hệ và tích hợp 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ và tích hợp 
bộ phận 
Môn địa lý ở trường trung học phổ 
thông, đặc biệt là Địa lý lớp 10 và Địa lý lớp 12 
có nhiều bài, nhiều mục, nhiều nội dung dễ dàng 
liên hệ tích hợp để giáo dục biến đổi khí hậu cho 
học sinh. Để đạt được mục đích giáo dục cần sử 
dụng các phương pháp khác nhau và khi truyền 
đạt kiến thức cần tự nhiên, hấp dẫn. 
Để đạt được mục đích giáo dục, cần khai 
thác các nội dung về biến đổi khí hậu qua môn 
địa lý ở trường trung học phổ thông như: 
 - Thế nào là sự biến đổi khí hậu 
 - Hệ quả của biến đổi khí hậu 
 - Nguyên nhân của sự biến đổi khí hậu 
 - Những biện pháp hạn chế biến đổi khí hậu 
 - Ứng phó trước tác động của biến đổi 
khí hậu ở Việt Nam 
 - Những kỹ năng cần thiết ứng phó với 
thiên tai do biến đổi khí hậu gây nên ở địa 
phương (phòng chống lũ, lụt, sạt lở đất, hạn hán, 
cháy rừng, bão,...) 
Từ các nội dung trên đây, xác định 
phương thức, phương pháp giáo dục biến đổi khí 
hậu và cơ hội để giáo dục biến đổi khí hậu qua 
môn địa lý ở trường trung học phổ thông ta thấy 
phương thức tích hợp là phù hợp nhất. Tích hợp 
thực hiện ở ba mức độ: 
 - Mức độ toàn phần: mục tiêu và nội dung 
của bài học phù hợp hoàn toàn với mục tiêu và nội 
dung của giáo dục về biến đổi khí hậu. 
 - Mức độ bộ phận: chỉ có một phần bài 
học có mục tiêu và nội dung của giáo dục về 
biến đổi khí hậu. 
 - Mức độ liên hệ: bài học có điều kiện 
liên hệ một cách lôgic với các kiến thức, các vấn 
đề của giáo dục về biến đổi khí hậu. 
 Đối với giáo dục về biến đổi khí hậu, 
phương pháp dạy học dùng lời, chỉ truyền đạt kiến 
thức đơn thuần không thể thuyết phục con người thực 
hiện các hành động bảo vệ môi trường, cần có những 
phương pháp dạy học tác động trực tiếp tới người 
học, để người học được tranh luận, tự trải nghiệm 
trong thực tế môi trường. Theo chúng tôi, các phương 
pháp thích hợp để giáo dục biến đổi khí hậu: 
UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION VOL.3, NO.2 (2013) 
95 
 - Phương pháp tham quan, điều tra khảo 
sát thực địa: để học sinh hiểu rõ hơn về diễn 
biến biến đổi khí hậu nơi mình sống 
 - Phương pháp khai thác kinh nghiệm 
thực tế để giáo dục: khai thác những hiểu biết, 
kinh nghiệm của học sinh về những hiện tượng 
liên quan đến biến đổi khí hậu tác động đến địa 
phương, để học sinh hiểu rõ hơn môi trường 
sống của các em và tạo cho các em cách chủ 
động trong việc tự ứng phó với những tác động 
xấu của biến đổi khí hậu. 
 - Phương pháp hoạt động thực tiễn: tổ 
chức để học sinh tham gia các hoạt động bảo vệ 
môi trường, trồng cây..., tùy thuộc vào đối tượng 
học sinh để lựa chọn các hoạt động thực tiễn 
thích hợp. 
 - Phương pháp giải quyết vấn đề cộng 
đồng: mỗi cộng đồng địa phương có thể chịu 
những tác động khác nhau của biến đổi khí hậu. 
Giáo viên cần khai thác tình hình thực tiễn ở địa 
phương để giáo dục học sinh 
 - Phương pháp tiếp cận kĩ năng sống: kĩ 
năng sống ứng phó với những tác động của biến 
đổi khí hậu là khả năng ứng xử một cách chủ 
động tích cực đối với các thiên tai do biến đổi 
khí hậu gây nên. Kĩ năng nhận biết và phát hiện 
tác động của biến đổi khí hậu tới cuộc sống, sản 
xuất của con người. Kĩ năng thực hiện các hoạt 
động ứng phó với thiên tai do biến đổi khí hậu 
gây ra [3]. 
3. Kết luận 
 Biến đổi khí hậu là vấn đề mang tính 
toàn cầu, bởi thiên tai đã và đang tác động đến 
tất cả nhân loại. Việt Nam là một quốc gia được 
dự báo chịu tác động mạnh mẽ của sự biến đổi 
khí hậu, giáo dục biến đổi khí hậu và sự thích 
ứng là một việc làm không thể chậm trễ. Môn 
địa lý ở trường phổ thông có nhiều cơ hội để tích 
hợp và lồng ghép giáo dục biến đổi khí hậu, tuy 
nhiên để học sinh có kĩ năng thích ứng phương 
pháp dạy học (PPDH) dùng lời là không đủ, cần 
có những PPDH tác động trực tiếp tới người học, 
lôi cuốn người học cùng tham gia ngay trong quá 
trình học tập cũng như tham gia các hoạt động 
thực hành tìm hiểu về biến đổi khí hậu. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1] Hoàng Đức Cường, “Xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho các lưu vực sông của Việt Nam”, 
Hội thảo “Biến đổi khí hậu” tổ chức tại Quảng Ngãi năm 2010). 
[2] Lê Văn Khoa (2009), Môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường, NXB GD. 
[3] Nguyễn Thị Minh Phương (2009), “Giáo dục phổ thông góp phần nâng cao nhận thức và năng 
lực ứng phó với biến đổi khí hậu”, Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực nhận thức và ứng phó 
với những thách thức của biến đổi khí hậu Hà Nội 10-2009. 
[4] Lê Thông (Chủ biên) (2006), Địa lí 10, NXB GD. 
[5] Lê Thông (Chủ biên) (2006), Địa lí 10, NXB GD. 
[6] Lê Thông (Chủ biên) (2006), Địa lí 10, NXB GD. 

File đính kèm:

  • pdfgiao_duc_bien_doi_khi_hau_qua_mon_dia_ly_o_truong_trung_hoc.pdf