Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi khối lớp 4

9. Trần Quốc Toản đã thêu lá cờ với 6 chữ vàng để chỉ huy nghĩa quân trên đường đi đánh giặc. 6 chữ vàng đó là gì?

A. Đánh giặc, cứu nước, cứu dân B. Phá giặc mạnh, trả nợ nước

C. Phá cường địch, báo ân vua D. Đền nợ nước, trả thù nhà

10. Huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc tỉnh, thành phố nào?

A. Khánh Hòa và Đà Nẵng C. Quảng Ninh và Đà Nẵng

B. Đà Nẵng và Khánh Hòa D. Khánh Hòa và Hải Phòng

 

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi khối lớp 4 trang 1

Trang 1

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi khối lớp 4 trang 2

Trang 2

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi khối lớp 4 trang 3

Trang 3

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi khối lớp 4 trang 4

Trang 4

doc 4 trang viethung 06/01/2022 25361
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi khối lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi khối lớp 4

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi khối lớp 4
 CLB HOA TRẠNG NGUYÊN
ĐIỂM
ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI
KHỐI LỚP 4 
KẾT QUẢ BÀI LÀM CỦA EM
HỌ TÊN HS: .............................
Lớp: ...........................................
Thời gian: 45 phút
Ngày ...........tháng ........năm.......
Số câu làm đúng: 
Số câu xem lại: 
I. TRẮC NGHIỆM (10đ): Khoanh vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau
1. Mẹ có 3kg đường, mẹ dùng số đường để làm bánh, số đường còn lại sau khi làm bánh để pha nước uống. Hỏi mẹ còn lại số gam đường là bao nhiêu?
A. 225g	B. 2250g	C. 1200g	D. 1800g
2. Hiện nay, trung bình cộng tuổi của bố và tuổi Mai là 18 tuổi. Bố hơn Mai 30 tuổi. Hỏi hai năm nữa tuổi của Mai là bao nhiêu?
A. 12	tuổi	B. 6 tuổi	C. 8 tuổi	 D. 10 tuổi
3. Cho biểu thức m x 3 + n x 4 + p x 2 + m + 2 x p. Với m + n + p = 2009 thì giá trị của biểu thức là:
A. 2009	B. 4018	C. 6027	D. 8036
4. Câu văn sau sử dụng biện pháp tu từ gì?
“Cánh buồm giương cao tỏa rộng lướt trên sóng xanh, bay đến chỗ chân trời vẫn sáng quắc như những thanh gươm mỏng và nhọn.”
A. Nhân hóa 	B. So sánh	C. Cả so sánh và nhân hóa	D. Điệp từ
5. Từ nào sau đây không phải là từ láy?
A. tươi tốt	B. ọc ạch	C. cuống quýt	D. lon ton
6. Chủ ngữ trong câu sau là: “Những cơn gió sớm đẫm mùi hồi tràn vào cánh đồng Thất Khê.”
A. Cơn gió sớm	B. Những cơn gió sớm đẫm mùi hồi
C. Những cơn gió sớm 	D. Những cơn gió
7. Câu thơ: “Rừng Lam khởi nghĩa áo nâu anh hùng ?” nhắc đến vị anh hùng dân tộc nào?
A. Quang Trung	B. Lê Lợi	C. Bà Trưng	D. Nguyễn Trãi
8. Thánh địa Mĩ Sơn, một di sản văn hóa thế giới, nằm ở tỉnh nào của nước ta?
A. Đà Nẵng	B. Huế 	C. Quảng Nam	D. Quảng Bình
9. Trần Quốc Toản đã thêu lá cờ với 6 chữ vàng để chỉ huy nghĩa quân trên đường đi đánh giặc. 6 chữ vàng đó là gì?
A. Đánh giặc, cứu nước, cứu dân	B. Phá giặc mạnh, trả nợ nước	
C. Phá cường địch, báo ân vua	D. Đền nợ nước, trả thù nhà
10. Huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc tỉnh, thành phố nào?
A. Khánh Hòa và Đà Nẵng	C. Quảng Ninh và Đà Nẵng
B. Đà Nẵng và Khánh Hòa	D. Khánh Hòa và Hải Phòng
II. TỰ LUẬN (9 ĐIỂM)
1. (3đ) Mẹ hơn con 24 tuổi. Biết 5 năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con sẽ là 66 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay?
2. (3đ) Hằng năm, cứ vào dịp cuối năm, nhà nhà lại mua những tấm lịch treo tường mới để tiễn một năm cũ đi qua và đón một năm mới với biết bao hi vọng đang về. Em hãy viết một đoạn văn ngăn khoảng 10 câu để tả một tấm lịch mà em thích nhất.
3. (3đ) Em hãy chép lại bài thơ “Sông núi nước Nam” của Lý Thường Kiệt và cho biết bài thơ khẳng định điều gì?
Bài làm
Chú ý: Chữ viết đẹp, trình bày sạch sẽ, không tẩy xóa được cộng toàn bài 1 điểm.
Chúc các em làm bài tốt!
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN TỰ CHẤM ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI
KHỐI 4
1. TRẮC NGHIỆM: 10 điểm ( mỗi câu điền đúng được 1 điểm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D
C
D
B
A
B
B
C
C
A
2. TỰ LUẬN (9 điểm)
BÀI 1: 3 điểm 
Em cần lưu ý: Đây là dạng toán Tổng – Hiệu. Vì vậy, em đọc kĩ đề toán và xác định đúng đâu là Tổng, đâu là Hiệu để giải bài toán thuận lợi hơn. Dưới đây là cách giải chi tiết. Em có thể làm cách khác, nếu làm đúng, đạt điểm tối đa.
Bài giải
- Tính được số tuổi của hai mẹ con hiện nay: 	
Số tuổi của hai mẹ con hiện nay:
2 điểm
66 – 10 = 56 (tuổi)
- Tính được số tuổi của con hiện nay: 	
Số tuổi của con hiện nay:
(56 – 24) : 2 = 16 (tuổi)
1 điểm
Tính được số tuổi của con hiện nay 	
Số tuổi của mẹ hiện nay:
56 – 16 = 40 (tuổi)
Đáp số : 16 tuổi và 40 tuổi
Bài 2: 3 điểm
Viết được một đoạn văn miêu tả một tờ lịch mà em đã có dịp quan sát. Bài viết tả được một vài đặc điểm nổi bật của tờ lịch về hình dáng, chất liệu, màu sắc cùng những chi tiết tranh trí tờ lịch. Hiểu được ý nghĩa của lịch đối với cuộc sống. Diễn đạt trôi chảy, lưu loát, không mắc lỗi chính tả và mắc không quá 1 lỗi về việc dùng từ, đặt câu.
Bài 3: 3đ
- Viết đúng bài thơ của Lý Thường Kiệt: 2đ. Em có thể viết 1 trong 2 bài sau:
Bài thơ tiếng Hán, phiên sang tiếng Việt.
Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳnng hành khan thủ bại hư
Bài thơ được dịch như sau:
Sông núi nước Nam Vua Nam ở
Rành rành định phận ở sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời
- Nêu được ý nghĩa của bài: Bài thơ khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc ta. Đồng thời khẳng định ý chí và quyết tâm sắt đá của nhân dân Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đó. (1đ)
3. Chữ viết rõ ràng, đẹp, trình bày sạch sẽ: 1 điểm

File đính kèm:

  • docde_thi_trang_nguyen_nho_tuoi_khoi_lop_4.doc