Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi khối lớp 1

I. TRẮC NGHIỆM (10đ):

Bài 1: Điền số hoặc dấu >, <, = vào chỗ trống (3đ)

1. Số 10 là số liền sau của số.

2. 9 – 6 – 2 .8 – 7 + 1

3. 9 - .- 4 = 3

Bài 2: Điền tr hay ch (3đ)

nhà .anh quả .anh cây .àm

 

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi khối lớp 1 trang 1

Trang 1

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi khối lớp 1 trang 2

Trang 2

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi khối lớp 1 trang 3

Trang 3

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi khối lớp 1 trang 4

Trang 4

doc 4 trang viethung 06/01/2022 33380
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi khối lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi khối lớp 1

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi khối lớp 1
 CLB HOA TRẠNG NGUYÊN
ĐIỂM
ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI
KHỐI LỚP 1 
KẾT QUẢ BÀI LÀM CỦA EM
HỌ TÊN HS: .............................
Lớp: ...........................................
Thời gian: 45 phút
Ngày ...........tháng ........năm.......
Số câu làm đúng: 
Số câu xem lại: 
I. TRẮC NGHIỆM (10đ): 
Bài 1: Điền số hoặc dấu >, <, = vào chỗ trống (3đ)
1. Số 10 là số liền sau của số......................................
2. 9 – 6 – 2 ...........8 – 7 + 1
3. 9 - .........- 4 = 3
Bài 2: Điền tr hay ch (3đ)
nhà ...........anh	quả .........anh	cây ........àm	
Bài 3: Tìm từ phù hợp với tranh (3đ)
Bài 4: Số ? (1 đ)
Có .......... tam giác
II. TỰ LUẬN (9 ĐIỂM)
Bài 1: Thêm từ ngữ để hoàn chỉnh các câu sau: (4 đ)
1. Đàn gà con ..  
2. Đàn bướm   .. 
3. Bông hoa  
4. Cây tre 
Bài 2: Viết phép tính thích hợp (2 đ)
Gà: 5 con
Vịt: 3 con
Ngan: 2 con
Tất cả : .......con?
Tất cả: 10 bông hoa
Anh lấy: 2 bông
Em lấy: 3 bông
Còn lại:............bông? 
Bài 3: Thêm dấu thanh (thanh sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng) và viết lại 2 câu sau: (3đ)
Đan ong mai miêt hut mât. Chu chim sơn ca hot veo von.
Chữ viết đẹp, trình bày sạch sẽ, không tẩy xóa được cộng toàn bài 1 điểm. 
Chúc các em làm bài tốt!
HƯỚNG DẪN TỰ CHẤM BÀI THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI
KHỐI 1
I. TRẮC NGHIỆM 10đ 
Bài 1: (3đ) Điền đúng mỗi bài ghi 1 điểm
9
<
2
Bài 2: (3đ) Điền đúng mỗi tiếng ghi 1đ
Nhà tranh	quả chanh	cây tràm	
Bài 3: (3đ) Tìm đúng mỗi từ phù hợp với tranh ghi 1 điểm
hoa hồng	hoa sen	con cừu
Bài 4: (1đ) ghi đúng số tam giác ghi 1 điểm: Có 7 tam giác
II. TỰ LUẬN (9đ)
Bài 1: Thêm từ ngữ để hoàn chỉnh các câu sau: (4 đ)
Lưu ý: Có rất nhiều cách viết khác nhau các em nhé. Mỗi câu viết đúng chính tả, rõ nghĩa em được 1 điểm rồi đấy. Các em tham khảo các câu sau:
1. 
- Đàn gà con chạy lon ton.
- Đàn gà con có bộ lông vàng óng. 
- Đàn gà con chơi trốn tìm với nhau. 
2. 
Đàn bướm bay lượn trên những cánh đồng hoa.
Đàn bướm bay dập dờn.
Đàn bướm tung tăng vui đùa trong vườn hoa. 
3. 
- Bông hoa đẹp quá! 
- Bông hoa khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời. 
- Bông hoa tỏa hương thơm ngát. 
4. 
- Cây tre cao vòi vọi. 
- Cây tre soi bóng dưới dòng sông.
Bài 2: Viết phép tính thích hợp (2 đ). Mỗi phép tính đúng được 1 điểm
5 + 3 + 2 = 10 
10 – 2 – 3 = 5
Bài 3: Thêm dấu thanh và viết lại 2 câu sau: (3đ)
- Đàn ong mải miết hút mật. Chú chim sơn ca hót véo von.
Lưu ý: 
+ Điền đúng dấu thanh ở các tiếng câu thứ nhất được 2 điểm. 
+ Điền đúng dấu thanh ở các tiếng câu thứ hai được 1 điểm.
Điểm trình bày và chữ viết toàn bài 1 điểm.
–{—

File đính kèm:

  • docde_thi_trang_nguyen_nho_tuoi_khoi_lop_1.doc