Giáo án Mầm non - Đề tài: Nhận biết xe đạp-xe máy-xe ô tô

I- MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1- Kiến thức:

- Trẻ biết tên đặc điểm công dụng của xe đạp, xe máy, ô tô.

2- Kỹ năng:

- Phát triển các giác quan của trẻ như ghi nhớ và vốn từ của trẻ.

3- Giáo dục:

- An toàn khi tham gia giao thông, không đùa nghịch khi đi xe, đội mũ bảo hiểm

khi đi xe máy

Giáo án Mầm non - Đề tài: Nhận biết xe đạp-xe máy-xe ô tô trang 1

Trang 1

Giáo án Mầm non - Đề tài: Nhận biết xe đạp-xe máy-xe ô tô trang 2

Trang 2

Giáo án Mầm non - Đề tài: Nhận biết xe đạp-xe máy-xe ô tô trang 3

Trang 3

Giáo án Mầm non - Đề tài: Nhận biết xe đạp-xe máy-xe ô tô trang 4

Trang 4

Giáo án Mầm non - Đề tài: Nhận biết xe đạp-xe máy-xe ô tô trang 5

Trang 5

Giáo án Mầm non - Đề tài: Nhận biết xe đạp-xe máy-xe ô tô trang 6

Trang 6

pdf 6 trang viethung 03/01/2022 45540
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mầm non - Đề tài: Nhận biết xe đạp-xe máy-xe ô tô", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Mầm non - Đề tài: Nhận biết xe đạp-xe máy-xe ô tô

Giáo án Mầm non - Đề tài: Nhận biết xe đạp-xe máy-xe ô tô
Đăng bởi: https://hanyny.com 
GIÁO ÁN MẦM NON 
ĐỀ TÀI: NHẬN BIẾT XE ĐẠP - XE MÁY - XE Ô TÔ 
I- MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 
1- Kiến thức: 
 - Trẻ biết tên đặc điểm công dụng của xe đạp, xe máy, ô tô. 
2- Kỹ năng: 
 - Phát triển các giác quan của trẻ như ghi nhớ và vốn từ của trẻ. 
3- Giáo dục: 
 - An toàn khi tham gia giao thông, không đùa nghịch khi đi xe, đội mũ bảo hiểm 
khi đi xe máy. 
II- CHUẨN BỊ 
 - Mô hình phương tiện giao thông đường bộ 
 - Ô tô, xe máy, xe đạp. 
 - Tranh lô tô xe đạp, xe máy ô tô 
III- TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 
I- HOẠT ĐỘNG I: Trò chuyện chủ đề 
- Xúm xít, xúm xít 
- Cô cho trẻ hát bài: Bé tập lái ô tô 
- Cô thấy lớp mình hát rất là hay. 
- Cô khen cả lớp mình nào. 
- Các con vừa hát bài hát về xe gì nhỉ? 
Thế ô tô là phương tiện giao thông đường gì? 
- Giao thông đường bộ gồm có những loại xe 
gì? 
- Muốn biết đặc điểm của những phương tiện 
Quanh cô, quanh cô 
Trẻ hát 
Vỗ tay 
Trẻ trả lời 
Trẻ trả lời 
Trẻ trả lời 
Đăng bởi: https://hanyny.com 
giao thông này như thế nào chúng mình cùng 
lái xe về lớp A2 trường mầm non Hoa Lan 
nào. 
II. HOẠT ĐỘNG 2: Nhận biết xe đạp, xe 
máy, ôtô 
 Quan sát Xe đạp: 
Cô giới thiệu lớp mình hôm nay có một bạn 
nhỏ đến thăm lớp mình xem các con học có 
giỏi không? 
Cô đố các con bạn đó đi đến bằng xe gì nào? 
à đùng rồi đó là chiếc xe đạp đấy. 
- Xe đạp có tác dụng dùng để làmg gì? 
Các con đọc to cho cô “xe đạp” thế xe đạp là 
phương tiện giao thông đường gì nhỉ? 
- Thế trên đầu xe có gì đây? 
Cô chỉ vào tay lái xe và hỏi trẻ. 
à đúng rồi đấy các con ạ, đây là tay lái hay còn 
gọi là ghi đông. 
Thế tay lái dùng để làm gì nhỉ? 
Các con đọc cho cô tay lái. 
- Còn đây là phần gì của xe? 
- Các con đọc cho cô ( Thân xe) 
Trên thân xe còn có gì? 
Cô chỉ vào yên xe và hỏi trẻ thế còn đây là cái 
gì? 
Yên xe có tác dụng dùng để làm gì? 
Cô chỉ vào bánh xe và hỏi trẻ đây là gì? 
Các con ạ! Đây là bánh xe 
Trẻ trả lời 
Trẻ đọc 
Trẻ trả lời 
- Là PT đi lại 
Trẻ trả lời 
- Lái xe 
- Trẻ đọc 
- Thân xe 
- Trẻ đọc 
- Trẻ trả lời 
Yên xe 
Trẻ trả lời 
Trẻ trả lời 
- Trẻ đọc 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
Đăng bởi: https://hanyny.com 
- Cả lớp đọc: ( Bánh xe) 
- Chuông xe kêu NTN? 
Các con nhìn xem bánh xe có dạng hình gì 
nhỉ? 
Các con ơi bánh xe này có dạng hình tròn thì 
mới lăn được. Muốn đi được thì phải nhờ đến 
sức của con người dùng hai chân để đạp thì 
mới đi được. 
Có một bạn nhỏ muốn đến thăm lớp mình, 
xem lớp mình học có giỏi không chúng mình 
ngồi ngoan, ngồi đẹp nhé. 
 Quan sát và gọi tên xe máy : 
 Các con nhìn xem bạn nhỏ đi đến bằng xe gì 
đây? 
Cô cho 1 trẻ đi xe máy ra và hỏi đây là xe gì? 
- Xe máy có tác dụng dùng để làm gì? 
- Cả lớp đọc; ( Xe máy) 
- Phần đầu xe có gì đây? 
- Các con đọc cho cô" Tay lái" 
( cô cho một số trẻ đọc) 
 Tay lái có tác dụng dùng để làm gì? 
- Cô chỉ phần thân xe hỏi trẻ . Đây là phần gì 
đây? 
- Cả lớp đọc: Thân xe 
( Cô cho cá nhân đọc) 
Cô chỉ vào yên xe và hỏi trẻ trên thân xe còn 
có đây là gì? 
Các con đọc cho cô yên xe. 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ đọc 
- Tay lái 
- Trẻ đọc 
- Trẻ đọc 
- Trẻ trả lời 
- Thân xe 
- Trẻ đọc 
- Trẻ trả lời 
- Buýt buýt 
-Trẻ trả lời 
- Trẻ đọc 
Đăng bởi: https://hanyny.com 
 - Cá nhân đọc 
Các con thấy khi xe máy chạy còi kêu như thế 
nào? 
Cô chỉ vào bánh xe và hỏi 
Đây là gì? 
Các con đọc cho cô “bánh xe” 
* So sánh xe đạp - xe máy: 
Các con cho cô biết xe đạp và xe máy giống 
nhau như thế nào? 
=>Cô tóm lại: 
+ Giống nhau: Đều là phương tiện giao thông 
đường bộ. 
- đồ dùng trong gia đình, chở được ít người. 
+ Khác nhau: 
- Xe máy chạy bằng động cơ. 
- Xe đạp dùng sức người để đạp. 
- Xe máy chạy nhanh, xe đạp chạy chậm. 
- Xe đạp chuông kêu Kính coong 
- Xe máy Còi kêu - Buýt buýt 
- Giáo dục khi đi xe máy các con phải đội mũ 
bảo hiểm nhớ chưa nào? 
Cô cho trẻ quan sát ô tô. 
Đây là xe gì? 
Các con đọc cho cô “ô tô” 
- Phần đầu xe có gì đây? 
Cô chỉ vào tay lái và hỏi trẻ 
Đây là gì? 
Ô tô có mấy bánh. 
- Trẻ trả lời 
Trẻ trả lời 
Trẻ đọc 
Trẻ trả lời 
-Trẻ trả lời 
- Trẻ đếm 
Trẻ trả lời 
- Trẻ chú ý lắng nghe 
Đăng bởi: https://hanyny.com 
Các con đếm cùng cô nhé. 
Thế ô tô chở được nhiều người hay ít người. 
* So sánh xe máy - ô tô: 
- Cô cho trẻ so sánh 
=> Cô tóm lại: 
+ Giống nhau: 
Đều là phương tiện giao thông đường bộ. 
+ Khác nhau:- Xe máy có 2 bánh 
- Ô tô có 4 bánh 
- Xe máy chở được 2 người 
- Xe ô tô chở được nhiều người 
+ Các con ạ ngoài ô tô xe đạp, xe máy ra còn 
nhiều loại phương tiện giao thông khác nữa 
như xe xích lô, máy kéo ... cũng có tác dụng 
rất lớn trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của 
chúng mình đấy. 
=>Giáo dục: Các con ơi xe đạp, xe máy, ô tô 
đều là những phương tiện giúp chúng ta đi lại 
dễ dàng nhưng nó cũng rất là nguy hiểm đối 
với chúng ta vì vậy khi tham gia giao thông 
chúng ta phải chấp hành nghiêm chỉnh luật 
giao thông đường bộ. 
- Khi ngồi trong ô tô chúng ta phải ngồi ngay 
ngắn, không được thò đầu, thò tay ra ngoài 
rất là nguy hiểm các con nhớ chưa nào 
III. HOẠT ĐỘNG 3: 
* Trò chơi luyện tập: 
1. Trò chơi: Xe gì biến mất: 
Trẻ nghe 
Trẻ nghe 
Trẻ chơi 
- Trẻ chơi cùng cô 
Đăng bởi: https://hanyny.com 
- Cô cho trẻ nhắm mất và cất dần các xe đi và 
cho trẻ đoán xem xe nào đã biến mất. 
2. Trò chơi " thi xem ai nhanh" 
- Luật chơi” Các con hãy trọn tranh lô tô theo 
yêu cầu của cô. 
- Cách chơi cô nói đến phương tiện giao thông 
nào thì trẻ chọn tranh lô tô phương tiện giao 
thông đó và nói tên phương tiện giao thông trẻ 
đã tìm được. 
- Cô thấy lớp mình ai cũng ngoan và học cũng 
giỏi cô khen cả lớp mình nào. 
IV; HOẠT ĐỘNG IV. 
(Trò chơi, trò chơi) cô và chúng mình cùng 
chơi trò chơi bắt chước tiếng kêu của xe đạp, 
xe máy, ô tô nhé. 
- Cách chơi: Cô nói xe đạp kêu như thế nào? 
Ô tô thì kêu như thế nào nhỉ? 
Còi xe máy kêu như thế nào? 
Cô cho trẻ chơi 2, 3 lần 
V. HOẠT ĐỘNG 4: KẾT THÚC 
- Cô khen trẻ ngoan và học giỏi, Bây giờ cô 
cùng các con hãy làm những bác tài xế giỏi để 
lái xe đi chơi nhé! 
Chơi gì, chơi gì 
Vâng ạ 
Kính coong, kính coong 
Bim bim 
Buýt buýt 
- Trẻ làm động tác lái xe 
ra ngoài 

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_mam_non_de_tai_nhan_biet_xe_dap_xe_may_xe_o_to.pdf