Đề cương ôn tập môn Tập làm văn khối tiểu học

PHẦN TẬP LÀM VĂN.

VĂN Tự Sự

I. PHẦN GIỚI THIỆU

- Tự sự là trình bày một chuỗi các sự kiện theo một trình tự nhất định, đẫn đến một kết thúc có ý nghĩa, nhằm giải thích một sự việc, tìm hiểu một con người, bày tỏ một thái độ nào đó.

- Tự sự có thể hiểu là kể chuyện và kể sao cho có ý nghĩa.

- Trong ngữ văn 6, kiểu văn bản tự sự được học ở phần văn là các loại văn bản: Truyện dân gian, truyện hiện đại, truyện trung đại, truyện thơ hiện đại và ký hiện đại.

- Phương thức tự sự ở lớp 6 cung cấp những hiểu biết về nhân vật, sự kiện, bô cục, đoạn văn, ngôi kể, thứ tự kể, kể chuyện dân gian, chuyện đời thường, kể chuyện sáng tạo.

 

Đề cương ôn tập môn Tập làm văn khối tiểu học trang 1

Trang 1

Đề cương ôn tập môn Tập làm văn khối tiểu học trang 2

Trang 2

Đề cương ôn tập môn Tập làm văn khối tiểu học trang 3

Trang 3

Đề cương ôn tập môn Tập làm văn khối tiểu học trang 4

Trang 4

Đề cương ôn tập môn Tập làm văn khối tiểu học trang 5

Trang 5

Đề cương ôn tập môn Tập làm văn khối tiểu học trang 6

Trang 6

Đề cương ôn tập môn Tập làm văn khối tiểu học trang 7

Trang 7

Đề cương ôn tập môn Tập làm văn khối tiểu học trang 8

Trang 8

Đề cương ôn tập môn Tập làm văn khối tiểu học trang 9

Trang 9

pdf 9 trang minhkhanh 04/01/2022 2260
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập môn Tập làm văn khối tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfde_cuong_on_tap_mon_tap_lam_van_khoi_tieu_hoc.pdf