Giáo án môn Tin học Lớp 10 - Chuyên đề: Thực hành sử dụng phần mềm trình chiếu

- Chuyên đề học tập 10.2. “Thực hành sử dụng phần mềm trình chiếu”

+ Chủ đề con: Chuẩn bị bài thuyết trình về một chủ đề thực tế

+ Nội dung dạy học cụ thể: Thuyết trình cảnh đẹp quê hương em

- Yêu cầu cần đạt của của chủ đề con “Chuẩn bị bài thuyết trình về một chủ đề thực tế”

+ Tạo được bài thuyết trình với sử dụng phần mềm trình chiếu, đạt các yêu cầu sau: Nội dung thiết thực, thu hút được sự quan tâm của người nghe, có cấu trúc logic và hợp lí. Có các đoạn video, hình ảnh, hoạ tiết, hiệu ứng tương tác hấp dẫn để minh hoạ.

+ Làm việc được theo nhóm với tinh thần hợp tác.

- Yêu cầu cần đạt chọn minh hoạ:

Sử dụng phần mềm trình chiếu có các đoạn video, hình ảnh, hoạ tiết, hiệu ứng tương tác hấp dẫn để giới thiệu cảnh đẹp quê hương

 

Giáo án môn Tin học Lớp 10 - Chuyên đề: Thực hành sử dụng phần mềm trình chiếu trang 1

Trang 1

Giáo án môn Tin học Lớp 10 - Chuyên đề: Thực hành sử dụng phần mềm trình chiếu trang 2

Trang 2

Giáo án môn Tin học Lớp 10 - Chuyên đề: Thực hành sử dụng phần mềm trình chiếu trang 3

Trang 3

Giáo án môn Tin học Lớp 10 - Chuyên đề: Thực hành sử dụng phần mềm trình chiếu trang 4

Trang 4

Giáo án môn Tin học Lớp 10 - Chuyên đề: Thực hành sử dụng phần mềm trình chiếu trang 5

Trang 5

docx 5 trang viethung 05/01/2022 3900
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học Lớp 10 - Chuyên đề: Thực hành sử dụng phần mềm trình chiếu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án môn Tin học Lớp 10 - Chuyên đề: Thực hành sử dụng phần mềm trình chiếu

Giáo án môn Tin học Lớp 10 - Chuyên đề: Thực hành sử dụng phần mềm trình chiếu
I. THÔNG TIN CHUNG
- Lớp: 10
- Chuyên đề học tập 10.2. “Thực hành sử dụng phần mềm trình chiếu” 
+ Chủ đề con: Chuẩn bị bài thuyết trình về một chủ đề thực tế
+ Nội dung dạy học cụ thể: Thuyết trình cảnh đẹp quê hương em
- Yêu cầu cần đạt của của chủ đề con “Chuẩn bị bài thuyết trình về một chủ đề thực tế”
+ Tạo được bài thuyết trình với sử dụng phần mềm trình chiếu, đạt các yêu cầu sau: Nội dung thiết thực, thu hút được sự quan tâm của người nghe, có cấu trúc logic và hợp lí. Có các đoạn video, hình ảnh, hoạ tiết, hiệu ứng tương tác hấp dẫn để minh hoạ.
+ Làm việc được theo nhóm với tinh thần hợp tác.
- Yêu cầu cần đạt chọn minh hoạ:
Sử dụng phần mềm trình chiếu có các đoạn video, hình ảnh, hoạ tiết, hiệu ứng tương tác hấp dẫn để giới thiệu cảnh đẹp quê hương 
- Thời lượng: 1 tiết.
II. MỤC TIÊU DẠY HỌC
Phẩm chất, năng lực
Yêu cầu cần đạt
(STT của YCCĐ)
Năng lực Tin học
NLc
Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của CNTT&TT
Tạo được bài thuyết trình sử dụng phần mềm trình chiếu giới thiệu về cảnh đẹp quê hương 
(1)
Bài trình chiếu có các đoạn video, hình ảnh, hoạ tiết, hiệu ứng tương tác hấp dẫn được thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau để minh hoạ.
NLd
Ứng dụng CNTT&TT trong học và tự học
Chủ động hợp tác, lựa chọn, sử dụng phối hợp các thiết bị, công cụ và tài nguyên số hóa phục vụ học tập và đời sống
(2)
Năng lực chung
Tự chủ và tự học
Luôn chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống
(3)
Giao tiếp và hợp tác
Biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác để giải quyết một vấn đề do bản thân và những người khác đề xuất; biết lựa chọn hình thức làm việc nhóm với quy mô phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ.
(4)
Giải quyết vấn đề và sáng tạo
Biết thu thập và làm rõ thông tin có liên quan đến vấn đề; biết đề xuất và phân tích được một số giải pháp giải quyết vấn đề; lựa chọn được giải pháp phù hợp nhất.
(5)
Phẩm chất
Chăm chỉ
Tích cực tìm tòi và sáng tạo trong học tập.
(6)
Trách nhiệm
Có ý thức chia sẻ thông tin với các thành viên trong nhóm
(7)
Yêu nước
Tự hào về đất nước, quê hương mình.
(8)
III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên
	Máy chiếu, máy tính có kết nối Internet đã cài đặt sẵn các ứng dụng Chrome, Google và phần mềm PowerPoint.
2. Học sinh
	Máy tính có kết nối Internet đã cài đặt sẵn các ứng dụng Chrome, Google và phần mềm PowerPoint, đã quen với việc học tập theo nhóm.
Lớp học: sĩ số từ 25 đến 30 HS; bàn ghế thuận tiện cho việc làm việc theo nhóm; phòng học trang bị mạng Internet.
Lưu ý: Học sinh đã biết cách tìm kiếm thông tin trên Internet và sử dụng phần mềm PowerPoint
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. Tiến trình dạy học
Hoạt động học (thời gian)
Mục tiêu
Nội dung dạy học trọng tâm
PP, KTDH chủ đạo
Phương án đánh giá
Hoạt động 1. Khởi động (5 phút)
 (3), 
(5), (6)
Định hướng bài học.
Dạy học thông qua trò chơi.
Dạy học hợp tác.
Quan sát quá trình học, đáp
án của trò chơi.
Hoạt động 2. Thiết kế bài trình chiếu giới thiệu cảnh đẹp quê hương (25 phút)
(1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8)
Sử dụng phần mềm trình chiếu PowerPoint thiết kế bài trình chiếu.
Dạy học dự án
Quan sát quá trình thiết kế
Hoạt động 3. Báo cáo và đánh giá sản phẩm (15 phút)
(4), (8)
Thuyết trình về sản phẩm của nhóm
Dạy học dự án
Quan sát quá trình thuyết trình và sản phẩm
B. Các hoạt động học
Hoạt động 1. Khởi động (5 phút)
1.1. Mục tiêu: (3), (5), (6)
1.2. Tổ chức hoạt động
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chuẩn bị trò chơi thiết kế bằng PowerPoint trên các máy tính, máy chiếu
GV phổ biến luật của trò chơi khởi động
- Mỗi nhóm là 1 đội
- Mỗi nhóm trả lời 1 câu hỏi trong thời gian 30s, trả lời đúng sẽ được thưởng một phần quà
	Câu hỏi 1: Trò chơi đang sử dụng được thiết kế bằng phần mềm gì? Nêu cách khởi động và kết thúc phần mềm?
	Câu hỏi 2: Các nội dung được chèn vào slide đang hiển thị?
	Câu hỏi 3: Kể tên các danh lam thắng cảnh của Lai Châu?
	Câu hỏi 4: Kể tên các danh lam thắng cảnh của Việt Nam?
* Thực hiện nhiệm vụ học
Các nhóm trả lời câu hỏi
* Đánh giá hoạt động học của HS
GV tổng kết và đánh giá.
1.3. Sản phẩm học tập: Kết quả trò chơi.
1.4. Phương án đánh giá
- Thái độ tham gia của các thành viên trong nhóm.
- Kết quả trò chơi.
Hoạt động 2. Thiết kế bài trình chiếu giới thiệu cảnh đẹp quê hương (25 phút)
2.1. Mục tiêu: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)
2.2. Tổ chức hoạt động
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Chuẩn bị dự án: 
- Đề xuất ý tưởng và chọn đề tài: Sử dụng phần mềm PowerPoint để thiết kế bài trình chiếu giới thiệu về cảnh đẹp quê hương
Câu hỏi khái quát:
(1) Cảnh đẹp em muốn giới thiệu là gì?
(2) Chúng ta sẽ làm thế nào để tuyên truyền tới cộng đồng về cảnh đẹp mà em muốn giới thiệu?
HS có thể có những câu trả lời khác nhau, GV định hướng và dẫn dắt vào chủ đề “Cảnh đẹp ở Việt Nam” và sử dụng phần mềm Trình chiếu làm ra sản phẩm giới thiệu về văn hoá, du lịch quê hương mình. Khuyến khích HS sử dụng phần mềm bản đồ tư duy trong lập kế hoạch và phần mềm trình chiếu trong báo cáo giới thiệu sản phẩm. 
- Chia nhóm và nhận nhiệm vụ: Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng và 1 thư kí. Nên chia sao cho các nhóm khá tương đồng về điều kiện sử dụng máy tính của HS và số HS khá, giỏi. Nhóm trưởng lập bảng phân công công việc và bảng đánh giá kết quả làm việc cho từng thành viên trong nhóm. Thư kí ghi nhật kí hoạt động của nhóm.
- Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ: HS đóng vai trò chính là biên tập viên để hoàn thành bài trình chiếu có nội dung giới thiệu tuyên truyền về cảnh đẹp quê hương Việt Nam. Mỗi nhóm chọn một trong những cảnh đẹp ở Việt Nam và giới thiệu tới cộng đồng như: Vịnh Hạ Long, SaPa,
Sản phẩm các nhóm cần đạt được: Bài trình chiếu sử dụng các chức năng của PowerPoint như chèn ảnh, chèn video, hiệu ứng, gồm từ 10 trang Slide với nội dung ngắn gọn nêu được cảnh đẹp quê hương, văn hoá du lịch nơi đây nhằm tuyên truyền giới thiệu cho cộng đồng bản sắc văn hoá dân tộc quê hương mình. Sản phẩm cần có tính thẩm mĩ, khuyến khích sáng tạo trong hình thức trình bày.
Trong quá trình làm dự án này, tất cả các nhóm đều trải qua các vai sau: phóng viên, biên tập viên, người giới thiệu sản phẩm.
* Thực hiện nhiệm vụ học
Thực hiện dự án: Học sinh thực hiện nhiệm vụ với các hoạt động: đề xuất các phương án giải quyết, tiến hành thu thập thông tin có lựa chọn từ nhiều nguồn thông tin khác nhau trên Internet, trao đổi và hợp tác trong nhóm.
- HS làm việc cá nhân và nhóm theo kế hoạch.
- Thu thập thông tin:
+ Các trang thông tin du lịch
+ Hỉnh ảnh
+ Video
+
- Tổng hợp kết quả có được từ nhiều thành viên trong nhóm.
- Làm bài trình chiếu báo cáo và để trình bày trước lớp.
* Đánh giá hoạt động học của HS
- Học sinh thực hiện dự án theo đúng tiến độ trong kế hoạch
- Học sinh làm việc theo nhóm với tinh thần hợp tác
2.3. Sản phẩm học tập: 
	Bài trình chiếu giới thiệu về cảnh đẹp quê hương
2.4. Phương án đánh giá
- Thái độ tham gia của các thành viên trong nhóm.
- Cách tổ chức và quản lý nhóm, có phân công rõ nhiệm vụ phù hợp với năng lực của từng thành viên
- Có khả năng giải quyết vấn đề
Hoạt động 3. Báo cáo và đánh giá sản phẩm (15 phút)
3.1. Mục tiêu: (4), (8)
3.2. Tổ chức hoạt động
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Kết nối máy tính của HS với máy chiếu
Yêu cầu HS đại diện nhóm thuyết trình
* Thực hiện nhiệm vụ học
	Mỗi nhóm cử một đại diện lên trình bày và giới thiệu một cảnh đẹp quê hương mình.
* Đánh giá hoạt động học của HS
- Học sinh thuyết trình hấp dẫn, đầy đủ, xúc tích, đúng chủ đề
- Đánh giá dự án
+ Tổ chức cho HS tự đánh giá hoặc đánh giá lẫn nhau về kết quả làm việc của từng nhóm theo các tiêu chí đã được thảo luận và thống nhất khi lập kế hoạch.
+ GV tổng kết, đánh giá về phương pháp tiến hành, nội dung và kết quả của các vấn đề đã được nghiên cứu và trình bày của từng nhóm.
2.3. Sản phẩm học tập: 
	Học sinh có năng lực thuyết trình
2.4. Phương án đánh giá
Bài trình chiếu có hình thức, bố cục, nội dung hấp dẫn, sinh động
- Về hình thức: Trang trí đẹp
- Về bố cục: Có cấu trúc hợp lý, khoa học, logic
- Về nội dung: Phù hợp với chủ đề, nội dung truyền đạt hiệu quả, sử dụng minh họa (hình ảnh, video,) phù hợp, hấp dẫn
V. HỒ SƠ DẠY HỌC
A. Nội dung dạy học cốt lõi
	Thực hành sử dụng phần mềm trình chiếu PowerPoint
B. Trò chơi khởi động

File đính kèm:

  • docxgiao_an_mon_tin_hoc_lop_10_chuyen_de_thuc_hanh_su_dung_phan.docx