Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 6: Quản trị vốn trong Forex

Ví dụ tính Lot của 1 lệnh cho TK 5000$

Công thức tổng quát:

Lot = 2% Số TK / PipsSL / (Số tiền 1Pip1Lot Của Đồng tiền Định Giá)

Ví dụ: Cặp tiền AUD/CHF

SL 60Pips; SL 2% tài khoản.

Lot cho 1 lệnh = 0.05 x 5000 / 60 / 10 = 0.166 Lot

 

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 6: Quản trị vốn trong Forex trang 1

Trang 1

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 6: Quản trị vốn trong Forex trang 2

Trang 2

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 6: Quản trị vốn trong Forex trang 3

Trang 3

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 6: Quản trị vốn trong Forex trang 4

Trang 4

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 6: Quản trị vốn trong Forex trang 5

Trang 5

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 6: Quản trị vốn trong Forex trang 6

Trang 6

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 6: Quản trị vốn trong Forex trang 7

Trang 7

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 6: Quản trị vốn trong Forex trang 8

Trang 8

pptx 8 trang viethung 6060
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 6: Quản trị vốn trong Forex", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 6: Quản trị vốn trong Forex

Bài giảng Bí mật Pro Forex - Bài 6: Quản trị vốn trong Forex
Bài 6: Quản Trị Vốn Trong Forex (2) 
Cần nắm vững những nội dung sau: 
1. Ôn lại pp quản trị vốn. 
2. Thực hành đặt Stoploss, Trailing Stop, TakeProfit trên MT4 
Cách tính lãi lỗ theo Lot và Pip 
Tùy vào đồng tiền định giá mà mỗi Pip có giá trị khác nhau: 
Dưới dây là bảng giá theo ngày 28/2/2019. Cho tài khoản Đôla ($) 
Đồng tiền định giá 
Giá trị 1 Pip khi giao dịch 0.1 Lot 
Giá trị 1 Pip khi giao dịch 1 Lot 
USD | Ví dụ: EUR/ USD 
1$ 
10$ 
EUR | Ví dụ: XAU/ EUR 
1.14$ 
11.4$ 
JPY | Ví dụ: CAD/ JPY 
0.905$ 
9.05$ 
CHF | Ví dụ: AUD/ CHF 
1$ 
10$ 
NZD | Ví dụ: AUD/ NZD 
0.69$ 
6.9$ 
AUD | Ví dụ: EUR/ AUD 
0.72$ 
7.2$ 
CAD | Ví dụ: EUR/ CAD 
0.76$ 
7.6$ 
Ví dụ tính Lot của 1 lệnh cho TK 5000$ 
Công thức tổng quát: 
Lot = 2% Số TK / PipsSL / (Số tiền 1Pip1Lot Của Đồng tiền Định Giá)  
Ví dụ: Cặp tiền AUD/ CHF 
SL 60Pips; SL 2% tài khoản. 
Lot cho 1 lệnh = 0.05 x 5000 / 60 / 10 = 0.166 Lot 
Chiến lược trade hiệu quả theo SL và TF (1) 
Cách dời SL : Khi đã có lãi. 
Nếu giá chưa vượt qua 30 Pip s thì dời SL theo cách đặt SL ở trên (50-70Pip) 
Nếu Đã thấy lãi vượt quá 30 Pips . Thì dời SL về mức giá ban đầu đã mua bán => Cùng lắm là Hòa vốn. 
 Hoặc dời SL theo cách đặt SL ở trên (50-70Pip) 
Cách dời TP: 
Có thể nâng Mức TP như ở Trên (100-140 Pip) Tính từ mức giá hiện tại. 
Hoặc giữ Nguyên Mức TP cũ. Đạt đủ lợi nhuận thì nghỉ, đi ngủ! 
Chiến lược trade hiệu quả theo SL và TF 
Ở ví dụ trên: Sau khi tính được số Lot cho 1 lệnh là 0.032 Lot. 
=> Chiến lược tối ưu là vào 2 lệnh: Mỗi lệnh 0.016 Lot. 
Vào lệnh và đặt SL cho 2 lệnh này giống nhau nhưng TP khác nhau. 
Lệnh 1: SL và TP tỷ lệ 1:1 
Lệnh 2: SL và TP tỷ lệ 1:2 
=> Nếu giá giảm theo chiều ngược lại, cứ để im cho nó chạm SL. Tuyệt đối không sợ hãi cắt lỗ bằng tay. (Thường giá sẽ bật lên trước khi hit SL) 
=> Nếu lệnh 1 đã ăn được TP, thì dời SL của lệnh 2 lên vị trí hòa vốn. 
Lưu ý: Tuyệt đối Không được nới rộng điểm dừng lỗ SL . Điểm chốt lời TP thì có thể mở rộng, SL có thể dời lên mức hòa vốn hoặc chạy theo điểm chốt lời TP (Trailing Stop). 
Thực hành trên MT4 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_bi_mat_pro_forex_bai_6_quan_tri_von_trong_forex.pptx