Nghiên cúu, thiết kế hệ thống đèn chiêu sáng đô thị theo hướng thông minh và tiêt kiệm điện năng

Bài viết này trình bày việc nghiên cưu, thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng đô thị theo hướng thông minh và tiết kiệm năng luợng. Mô hìn thiết kế được đề xuất gồm thiết bị đầu đầu và thiết bị đầu cuối. Thiết bị đầu đầu là máy tính chủ và phần mè̀m giám sát, điều khiển; thiết bị đầu cuối là bộ giám sát, điều khiên. Hệ thống có thể hoạt động với các chế độ đóng cắt linh hoạt theo thời tiết hoặc theo chế độ người dùng. Hiệu quả tiết kiệm năng lương được thể hiện qua các chế độ đóng cắt linh hoạt.

Nghiên cúu, thiết kế hệ thống đèn chiêu sáng đô thị theo hướng thông minh và tiêt kiệm điện năng trang 1

Trang 1

Nghiên cúu, thiết kế hệ thống đèn chiêu sáng đô thị theo hướng thông minh và tiêt kiệm điện năng trang 2

Trang 2

Nghiên cúu, thiết kế hệ thống đèn chiêu sáng đô thị theo hướng thông minh và tiêt kiệm điện năng trang 3

Trang 3

Nghiên cúu, thiết kế hệ thống đèn chiêu sáng đô thị theo hướng thông minh và tiêt kiệm điện năng trang 4

Trang 4

Nghiên cúu, thiết kế hệ thống đèn chiêu sáng đô thị theo hướng thông minh và tiêt kiệm điện năng trang 5

Trang 5

Nghiên cúu, thiết kế hệ thống đèn chiêu sáng đô thị theo hướng thông minh và tiêt kiệm điện năng trang 6

Trang 6

Nghiên cúu, thiết kế hệ thống đèn chiêu sáng đô thị theo hướng thông minh và tiêt kiệm điện năng trang 7

Trang 7

Nghiên cúu, thiết kế hệ thống đèn chiêu sáng đô thị theo hướng thông minh và tiêt kiệm điện năng trang 8

Trang 8

pdf 8 trang Danh Thịnh 11/01/2024 820
Bạn đang xem tài liệu "Nghiên cúu, thiết kế hệ thống đèn chiêu sáng đô thị theo hướng thông minh và tiêt kiệm điện năng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

File đính kèm:

  • pdfnghien_cuu_thiet_ke_he_thong_den_chieu_sang_do_thi_theo_huon.pdf