Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 1: Giới thiệu

Cơ khí hóa qúa trình sản xuất ?

Là ứng dụng năng lượng của máy móc được thực hiện bởi con người mục đích giảm chi phí lao động & cải thiện điều kiện sản xuất.

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 1: Giới thiệu trang 1

Trang 1

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 1: Giới thiệu trang 2

Trang 2

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 1: Giới thiệu trang 3

Trang 3

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 1: Giới thiệu trang 4

Trang 4

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 1: Giới thiệu trang 5

Trang 5

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 1: Giới thiệu trang 6

Trang 6

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 1: Giới thiệu trang 7

Trang 7

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 1: Giới thiệu trang 8

Trang 8

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 1: Giới thiệu trang 9

Trang 9

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 1: Giới thiệu trang 10

Trang 10

Tải về để xem bản đầy đủ

pdf 33 trang Danh Thịnh 11/01/2024 200
Bạn đang xem 10 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 1: Giới thiệu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 1: Giới thiệu

Bài giảng Đo lường & tự động hóa - Chương 1: Giới thiệu
Chương 1: GIỚI THIỆU
1. Dây chuyền sản xuất
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT
Chương 1: GIỚI THIỆU
2. Các hệ thống hỗ trợ hệ thống sản xuất
3. Tự động hóa trong hệ thống sản xuất
1
4. Vai trò của con người trong hệ thống sản xuất
5. Nguyên tắc tự động hóa sản xuất
LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Cơ khí hóa qúa trình sản xuất ?
Là ứng dụng năng lượng của máy móc được thực hiện bởi con người
mục đích giảm chi phí lao động & cải thiện điều kiện sản xuất.
Chương 1: GIỚI THIỆU
2LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Tự động hóa quá trình sản xuất ?
Là ứng dụng năng lượng của máy móc để thực hiện và điều khiển sản
xuất mà không có sự tham gia trực tiếp của con người
Chương 1: GIỚI THIỆU
Tự động hóa quá trình sản xuất chia ra làm 02 mức:
 Tự động hóa từng phần
 Tự động hóa toàn phần
3LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
HỆ THỐNG SẢN XUẤT ?
Chương 1: GIỚI THIỆU
Hình 1.1: Dây chuyền sản xuất và hệ thống hỗ trợ sản xuất
4LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
 Là nhà xưởng; máy móc, dụng cụ sản xuất; thiết bị vận chuyển & cấp
nguyên vật liệu; thiết bị kiểm tra & đánh giá sản phẩm; hệ thống máy tính
điều khiển quá trình sản xuất v.v
1.1 Dây chuyền sản xuất 
Chương 1: GIỚI THIỆU
5
5LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
 Dây chuyền sản xuất là một nhóm các thiết bị, máy móc được bố trí,
sắp đặt logic theo quy trình sản xuất; hoặc chỉ là một phần tử làm việc
độc lập.
1.1 Dây chuyền sản xuất 
Chương 1: GIỚI THIỆU
6LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
1.1 Dây chuyền sản xuất 
Phần tử làm việc độc lập
Chương 1: GIỚI THIỆU
 Các thiết bị máy móc trong dây chuyền phải được sắp xếp sao cho dây
chuyền đó đặt năng suất cao nhất và phải phù hợp với loại hình sản xuất.
7LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Dựa vào số lượng sản phẩm sản xuất hàng năm để xác định 3 loại hình
sản xuất phù hợp cho nhà máy. Và trong từng loại hình nhà máy sẽ có
cách bố trí, tổ chức cho phù hợp với tính đa sản phẩm của nhà máy.
1.1 Dây chuyền sản xuất
Chương 1: GIỚI THIỆU
 Loại hình sản xuất nhỏ: 1 tới 100 sản phẩm/ năm
 Loại hình sản xuất vừa: 100 tới 10.000 sản phẩm/ năm
 Loại hình sản xuất lớn: trên 10.000 sản phẩm/năm
8LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
1.1 Dây chuyền sản xuất
Chương 1: GIỚI THIỆU
9LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Tính đa sản phẩm nên hiểu là sự khác biệt về chủng loại, kích thước hay
hình dạng; thể hiện các chức năng khác nhau; cung cấp cho các thị
trường khác nhau hay sản phẩm có thêm một số bộ phận khác.
1.1 Dây chuyền sản xuất
Chương 1: GIỚI THIỆU
10LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
 Do vậy, để xác định được loại hình sản xuất phù hợp cho nhà máy thì
điều trước tiên là phải xác định được số chủng loại và số lượng sản phẩm
nhà máy sản xuất mỗi năm.
1.1 Dây chuyền sản xuất 
Chương 1: GIỚI THIỆU
11LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Cần xem xét kỹ hơn về sự khác nhau của sản phẩm trong nhà máy bởi có
những sản phẩm khác nhau rất lớn nhưng cũng có những sản phẩm khác
nhau rất ít.
1.1 Dây chuyền sản xuất
Chương 1: GIỚI THIỆU
 Tính đa sản phẩm “cứng”: trong các sản phẩm được lắp rắp, chế tạo
tại nhà máy thì tỷ lệ các bộ phận, linh kiện dùng chung với các sản phẩm
khác là rất thấp hoặc không có. Thường là các loại sản phẩm khác nhau
 Tính đa sản phẩm “mềm”: trong các sản phẩm được lắp rắp, chế tạo
tại nhà máy thì có tỷ lệ cao các bộ phận, linh kiện dùng chung với các sản
phẩm khác, sự khác nhau là rất ít. Thường là các sản phẩm với hiệu khác
nhau.
12LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Để dây chuyền sản xuất của công ty vận hành có hiệu quả thì công ty phải
tổ chức tốt được các công việc sau:
1.2 Hệ thống hỗ trợ sản xuất
Chương 1: GIỚI THIỆU
- Thiết kế quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất.
- Lập kế hoạch và điều phối sản xuất.
- Đáp ứng các yêu cầu về chất lượng sản phẩm.
 Các vấn đề trên được thực hiện bởi hệ thống hỗ trợ sản xuất bởi con
người thông qua quy trình xử lý thông tin.
 Hệ thống hỗ trợ sản xuất không tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm nhưng
chúng có nhiệm vụ lên kế hoạch và điều phối việc thực hiện tới nhà máy,
xưởng sản xuất.
13LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
Hệ thống hỗ trợ sản xuất được xem như là một chu trình các hoạt động
xử lý thông tin, gồm 04 nhiệm vụ chính sau:
1.2 Hệ thống hỗ trợ sản xuất
Chương 1: GIỚI THIỆU
14LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
- Có nhiệm vụ tiếp xúc, trao đổi với khách hàng, và là nơi bắt đầu và kết
thúc của chu trình xử lý thông tin.
1.2 Hệ thống hỗ trợ sản xuất
Chức năng kinh doanh:
Chương 1: GIỚI THIỆU
- Bao gồm cả bán hàng, tiếp thị, nghiên cứu thị trường, tiếp nhận đặt
hàng, kế toán tài chính, hóa đơn khách hàng.
- Nếu sản phẩm được chế tạo theo thiết kế của khách hàng thì khách
Chức năng thiết kế sản phẩm:
hàng phải cung cấp bản thiết kế sản phẩm.
- Nếu khách hàng chỉ cung cấp các đặc tính, yêu cầu & thông số của sản
phẩm thì bộ phận thiết kế phải hợp đồng công việc thiết kế với khách
hàng giống như công việc chế tạo chúng.
15LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
- Nếu là sản phẩm mới thì các phòng chức năng của công ty lấy thông tin
về đặc tính, yêu cầu của sản phầm từ bộ phận bán hàng, tiếp thị; tiếp theo
1.2 Hệ thống hỗ trợ sản xuất
Chức năng thiết kế sản phẩm:
Chương 1: GIỚI THIỆU
phải tổ chức việc thiết kế bao gồm các bộ phận nghiên cứu và phát triển;
thiết kế; vẽ sản phẩm; tạo mẫu sản phẩm (nếu cần)
Chức năng lập kế hoạch sản xuất:
- Hồ sơ, tài liệu thiết kế chi tiết của sản phẩm được đưa tới bộ phận lập kế
hoạch sản xuất tiến hành lập quy trình sản xuất; lên kế hoạch tổng thể;
xác định các yêu cầu và hoạch định khả năng thực hiện.
16LTA_ Đo lường & tự động hóa (2155147) 
- Lập quy trình sản xuất là xác định các chức năng của từng quy trình
(hoặc nguyên công), liên kết, tổ chức chúng lại để tạo ra một quy trình lớn
1.2 Hệ thống hỗ trợ sản xuất
Chức năng lập kế hoạch sản xuất:
Chương 1: GIỚI THIỆU
hoàn chỉnh nhằm sản xuất ra một sản phẩm xác định. Bộ phận kỹ thuật
sản 

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_do_luong_tu_dong_hoa_chuong_1_gioi_thieu.pdf